Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 9 tháng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVIT-19, nhưng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã chủ động, nỗ lực, bám sát kế hoạch năm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là:

 

Hoạt động triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN:

 

(1) Tập trungtriển khai thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt đối với 3 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (01 đề tài, 02 dự án) và 1 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, gồm: Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến", Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện KonPlông", Dự án "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum" và  Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng "Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum". Trong quý IV năm 2021 sẽ tổ chức nghiệm thu kết thúc 1 đề tài, 1 dự án và 1 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

 

(2) Lập thủ tục đề xuất Sở KH&CN để triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnhtừ năm 2022, gồm: Nhiệm vụ "Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Cẩm lai (Dalbergia oliveri) và Giáng hương quả to (Pterocarpus macrocarpus) tại tỉnh Kon Tum" và Nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống Bạch đàn Cự vỹ dòng D32-29 phục vụ trồng rừng kinh tế tại tỉnh Kon Tum" và Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong phân tích kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh".

 

(3) Triển khai các nhiệm vụ tại Trụ sở Trung tâm (thôn 6 xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum), như: nhiệm vụ trồng cây ăn quả (sầu riêng, Na dai, chuối...); nhiệm vụ trồng cây rừng phân tán (cây trắc, Giáng hương, cẩm lai...), trồng cây xanh tạo cảnh quan...

 

Hoạt động sản xuất và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ:

 

(1) Triển khai thực hiện 6 hợp đồng dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ (trong đó 3 hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2020 và 3 hợp đồng ký kết năm 2021), cụ thể gồm: (1) Hợp đồng chuyển giao quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây lan kim tuyến với Công ty Cổ phần Việt Nga - Gia Lai, (2) Hợp đồng phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện KomPlong triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện KomPlong", (3)  Hợp đồng "Chuyển giao mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón bằng chế phẩm sinh học" với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắkglei và 3 Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thuyết minh và dự toán cho 3 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (gồm: Dự án "Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba)”, dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình liên kết sản xuất nguyên vật liệu đảng sâm và khổ qua rừng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chế biến sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000”, dự án Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm từ sâm Ngọc Linh Kon Tum”. Đến nay đã hoàn thành, nghiệm thu và thanh lý 3 hợp đồng; còn 3 hợp đồng sẽ hoàn thành, nghiệm thu và thanh lý trong quý IV năm 2021.

 

(2) Tiếp tục triển khai kế hoạch nghiên cứu, sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ, phúc bồn tử, gấc, cây bảy lá một hoa...), Đông trùng hạ thảo, chế phẩm sinh học; thử nghiệm ươm giống cây Xoan đào và nghiên cứu nhân giống, gia công giống một số loại cây trồng để cung cấp cho các đơn vị trồng rừng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, sang bầu, chăm sóc tại nhà màng hơn 3000 cây lan giả hạc và một số loại cây trồng, được liệu khác, như ba kích, nghinh xuân, thạch hộc tía, chuối....

 

(3) Đã xuất bán được 38.300 cây giống lan kim tuyến các loại, 1,26 Kg Đông trùng hạ thảo khô, 42 lít nước rửa tay sát khuẩn và 1550 cây các loại khác (như lan rừng, chuối, dâu tây...); cấp bổ sung 10.000 cây giống lan kim tuyến cho Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện KonPlông".

 

Hoạt động Thông tin và thống kê KH&CN    

     

 

(1) Quản trị và đưa hơn 400 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; (2) Xuất bản 3 số Ấn phẩm thông tin KH&CN (3) Phối hợp Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng 3 chuyên mục KH&CN; (4) Xuất bản 3 số Bản tin KH&CN và (5) Tổng hợp báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

 

Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn, thử nghiệm

 

Tổ chức kiểm định - hiệu được hơn 3900 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm được 474 mẫu sản phẩm, hàng hóa;  Kiểm xạ cho 7 phòng chụp X-quang, kiểm định chất lượng 12 máy chụp X-quang; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 105 công trình; Đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 16 doanh nghiệp (gồm: (3 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch và 13 doanh nghiệp lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường); duy trì hoạt động Điểm bảo hành cân Nhơn Hòa tại Kon Tum.

 

Triển khai thực Nhiệm vụ "Xây dựng năng lực cho Trung tâm đủ điều kiện được chỉ định là tổ chức đánh giá chứng nhận VietGap trong lĩnh vực trồng trọt".

 

Lập hồ sơ, thủ tục xin chỉ định, đăng ký đối với các lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, giai đoạn 2021 - 2026 (theo Quyết định 1624/QĐ-TĐC ngày 19/7/2021) và chỉ định là tổ chức kiểm định đối chứng công tơ điện giai đoạn 2021 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo Quyết định 1625/QĐ-TĐC ngày 17/9/2021).

 

Hoạt động hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý nhà nước

 

Cử cán bộ tham gia phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 15 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu và  tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ - hạt nhân do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì tại 11 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

 

Công tác khác:

 

Tham mưu hồ sơ đề xuất xuất chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư tăng cường tiềm lực cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum”; lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho Trung tâm; xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021...; tổng hợp xây dựng báo cáo thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và công nghệ công lập; Tham gia với Sở KH&CN cùng các đơn vị liên quan triển khai các nội dung, công việc của Dự án "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum” và Xây dựng báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm 2020

                                                                                                                                                      LVT