Kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ tại Trung tâm NC,UD,DV KH&CN

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SKHCN, ngày 27/05/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về kế hoạch kiểm tra nội bộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN năm 2021, ngày 26/07/2021 Đoàn kiểm tra nội bộ do đồng chí Lê Hữu Vinh (Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp) làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra nội bộ đã kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2021 Trung tâm đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ, bảo vệ bí mật nhà nước, cải cách hành chính và văn thư lưu trữ.

Về công tác dân chủ: 06 tháng đầu năm 2021 việc thực hiện quy chế dân chủ tại Trung tâm đã thực sự phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động. Những nội dung cán bộ, viên chức và người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra đã được thực hiện đầy đủ. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến, kỷ cương kỷ luật được tăng cường. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo do thiếu công bằng trong thực hiện chế độ chính sách;

Về công tác bảo vệ bí mật nhà nước: Trong 06 tháng đầu năm 2021 không để xảy ra trường hợp nào làm mất, lộ, lọt BMNN. Đã phân công cán bộ phụ trách công tác BVBMNN;

Về công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tại Trung tâm được quan tâm, đẩy mạnh. Việc tuyên truyền thực hiện thường xuyên công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức từ đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động trong công tác CCHC. Công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động của Trung tâm ngày càng được chú trọng và đã được một số kết quả quan trọng;

Về công tác văn thư-lưu trữ: Việc thực hiện nghiệp vụ văn thư bắt đầu đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, văn bản đến điện tử, việc quản lý và sử dụng con dấu, chữ ký số đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: Giảm tải văn bản giấy, gửi, nhận văn bản nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí, Lãnh đạo đi công tác ngoài tỉnh vẫn xử lý và ký số văn bản kịp thời, việc tra cứu văn bản tiện lợi, nhanh chóng.

NVL