Nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021

Sáng ngày 22/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi nghiệm thu khối lượng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây viết tắt là Trung tâm).

 

Theo đó, Trong năm 2021 Trung tâm thực hiện 4 nhiệm vụ gồm:

 

(1)  Tuyên truyền phổ biến hoạt động khoa học và công nghệ

 

(2)   Duy trì, bảo quản và khai thác các trang thiết bị, chuẩn đo lường, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệtrên địa bàn tỉnh kon tum năm 2021

 

(3)   Ứng dụng khoa học và kỹ thuật phục vụcông tác lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh

 

(4)  Xây dựng năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ đủ điều kiện được chỉ định là tổ chức chứng nhận Vietgap trong lĩnh vực trồng trọt

  

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu khối lượng nhiệm vụ tại Trung tâm

 

Sau 1 năm triển khai thực hiện, trên cơ sở nội dung báo cáo của Trung tâm, các thành viên của tổ kiểm tra nghiệm thu tiến hành đánh giá từng chỉ tiêu, nội dung và sản phẩm đạt được của từng nhiệm vụ. Kết quả đánh giá có 4/4 nhiệm vụ đã thực hiện và hoàn thành khối lượng, công việc theo hợp đồng đã ký kết giữa Sở KH&CN và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN. Đồng thời, tổ kiểm tra yêu cầu Trung tâm hoàn thiện các thủ tục và tiến hành thanh toán quyết các nhiệm vụ theo đúng quy định.

  

Cuối buổi họp thư ký cuộc họp hoàn thành Biên bản nghiệm thu và thông qua nội dung cho các thành viên dự họp thống nhất./.

hbnguyet