Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng

Sáng ngày 19/10/2020 tại phòng họp của Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây viết tắt là Trung tâm) đã diễn ra lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ do ông Lê Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm chủ trì buổi lễ.

 

Theo đó, được sự thống nhất ý kiến để làm quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý phòng của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Ông Lê Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm đã ký và công bố quyết định số 41/QĐ-TTNUDKHCN, về việc bổ nhiệm đối với bà Vũ Thị Huệ - nguyên phó phòng, phụ trách phòng Hành chính – Tổng hợp giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Huệ  giữ chức Trưởng phòng - phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của phòng nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trung tâm, đảm bảo hoạt động hiệu quả của đơn vị. Ông Lê Văn Thanh đã chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng với cương vị và trọng trách là trưởng phòng, đồng chí Vũ Thị Huệ sẽ nâng cao năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy tính đoàn kết tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 

Sau đó, đồng chí Vũ Thị Huệ đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Trung tâm đã tin tưởng, giao trọng trách, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo; sự quan tâm, phối hợp của các viên chức, người lao động của Trung tâm để cùng nỗ lực phấn đấu, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó./.

hbnguyet