Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được cấp phép hoạt động kiểm định thiết bị X-quang và kiểm xạ giai đoạn 2021 - 2026

Ngày 30/9/2021, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum đã được Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Giấy đăng ký có hiệu lực đến hết ngày 31/9/2026.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được phép thực hiện các dịch vụ: kiểm định thiết bị X-Quang chuẩn đoán y tế tổng hợp và kiểm xạ (đo suất liều bức xạ tia X) tại các cơ sở khám chữa bệnh.

 

Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp để kiểm định thiết bị X-Quang, kiểm xạ phòng Q-quang của các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh.  Chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

 

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ  

 

Địa chỉ: 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Điện thoại:  0968126814(anh. Dũng);  Fax: 0260.3912.167

 

Email: phongkiemdinhhieuchuan@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.

                                                                                                                                     LVT