Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường giai đoạn 2021 - 2026

Ngày 09/7/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Quyết định chỉ định có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2026.

 

Theo đó Trung tâm được chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với các lĩnh vực sau:

 

- Hoạt động kiểm định phương tiện đo:

 

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Chế độ kiểm định

1

Taximet

Quãng đường

Thời gian chờ

± 2 %

± 0,2 %

 

Ban đầu, định kỳ,

sau sửa chữa.

2

  Cân phân tích

Đến 500 g

1

3

Cân kỹ thuật

Đến 10 kg

2

4

Cân bàn

Đến 10 tấn

3

5

Cân đĩa

Đến 60 kg

3

6

Cân đồng hồ lò xo

Đến 200 kg

4

7

Cân treo

Đến 200 kg

4

8

Cân ô tô

Đến 100 tấn

3

9

Quả cân

Đến 20 kg

Đến M1

10

Cột đo xăng dầu

Q đến 100 L/min

0.5%

11

Phương tiện đo dung tích thông dụng:

-         Ca đong

-         Bình đong

-         Thùng  đong

 

 

Đến 50 L

 

 

Đến 0.5%

12

Đồng hồ nước lạnh cơ khí đường kính đến 50mm

Qn đến 15 m3/h

A; B; C

13

Áp kế kiểu lò xo

(-1 ÷0)

(0÷1000) bar

đến 1,6%

đến 1,5%

14

Huyết áp kế lò so

0 ÷ 300 mmHg

đến ±3 mmHg

15

Huyết áp kế thủy ngân

0 ÷ 300 mmHg

đến ±3 mmHg

16

Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha

U đến 220 V/pha

I đến 50A/pha

2

17

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha

U đến 220 V/pha

I đến 100A/pha

0,5

18

Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 3 pha

U đến 380 V/pha

I đến 100A/pha

0,5

19

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha

U đến 380 V/pha

I đến 100A/pha

0,5

20

Phương tiện đo điện tim

(0,05 ÷ 200) Hz

(0,1÷ 9) mV

± 5 %

21

Phương tiện đo điện não

(0,05 ÷ 200) Hz

0,1 µV÷ 2,4) mV

± 5 %

 

- Hoạt động hiệu chuẩn chuẩn đo lường:

 

Tên chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Ghi chú

Quả cân chuẩn

Đến 20 kg

Đến M1

 

Trong hoạt động kiểm định Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu N251.

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

 

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Địa chỉ: 02 Hoàng Diệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Điện thoại: 0260.3863734;DĐ: 0968126814(anh. Dũng);  Fax: 0260.3918480

 

Email: phongkiemdinhhieuchuan@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.

                                                                                                           LVT