Họp Hội đồng sáng kiến đánh giá công nhận Sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021

Ngày 14/10/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã diễn ra cuộc họp Hội đồng sáng kiến đánh giá công nhận Sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021

Quang cảnh làm việc của Hội đồng sáng kiến

 

Thành phần tham dự gồm: Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng - chủ trì cuộc họp; đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN (Phó chủ tịch thường trực Hội đồng) và đại diện Lãnh đạo các Sở, Văn phòng UBND tỉnh và các ban ngành của tỉnh là các ủy viên của Hội đồng cùng tham dự.

 

Trước Hội đồng, Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) đã báo cáo số lượng hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021. Trong đó, có 16 hồ sơ sáng kiến hợp lệ, đúng quy định.

 

 

Tại cuộc họp, Hội đồng tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá lần lượt từng sáng kiến theo các tiêu chí: giải pháp đảm bảo tính mới, tính ứng dụng và tính hiệu quả của sáng kiến.

 

Kết quả bỏ phiếu có 10/16 đạt sáng kiến cấp tỉnh./.