Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2020

DANH SÁCH TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ CÓ SÁNG KIẾN

ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ĐỢT 2 NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 617 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

 

STT

Họ và tên

tác giả/đồng tác giả

Hội đồng sáng kiến

Tên sáng kiến

 

1.

 

A Xây/Nguyễn Văn Mạnh/Hồ Văn Huy

Tỉnh đoàn

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

2.

 

Nguyễn Hoài Tâm/ Lê Thị Hồng Sâm/ Trần Thị Ngọc Oanh

Chi cục

Kiểm lâm

Một số giải pháp sắp xếp, hợp nhất Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, các tổ công tác liên quan đến quản lý bảo vệ rừng thành tổ chức có tên gọi Tổ công tác liên ngành quản lý, bảo vệ rừng.

 

3.

 

Võ Thái Ninh/Vũ Thị Huệ/Võ Đình Trung

Văn phòng UBND tỉnh

Một số giải pháp đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

4.

 

Nguyễn Ngọc Duyệt

Sở Giáo dục và Đào tạo

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng định lý Thales, định lý Menelaus để tính tỉ số đoạn thẳng của bài toán hình học.

 

5.

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo

Một số phương pháp đếm giải toán tổ hợp.

 

6.

 

Võ Xuân Cát

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kinh nghiệm giúp học sinh chuyên và học sinh giỏi toán giải tốt bài tập về chia hết.

File đính kèm: Quyết định công nhận sáng kiến

File đính kèm: Danh mục kèm theo