Trang chủ >> Thông Báo

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Ngày 7/10/2020, Sở Khoa học và công nghệ ban hành Thông báo số 101/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Thông báo mời báo giá thực hiện nhiệm vụ: “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đến tăng trưởng TFP trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025”

Thông báo mời báo giá thực hiện nhiệm vụ: “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đến tăng trưởng TFP trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025”
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 100/TB-SKHCN, ngày 7/10/2020 về việc mời các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực nếu có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đến tăng trưởng TFP trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025”

Sở KH&CN tỉnh Kon Tum Thông báo danh sách cán bộ trực, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sở KH&CN tỉnh Kon Tum Thông báo danh sách cán bộ trực, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TBTCPV ngày 13/4/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lầm thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 20/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 36/KH-SKHCN về việc Bảo vệ trước, trong và sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 03/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 78/TB-SKHCN về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích

  • Trang
  • 1
  • 2