Trang chủ >> Thông Báo

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum  năm 2018
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

Thông báo về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019

Thông báo về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019
Thông báo về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019

Thông báo về việc xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

Thông báo về việc xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu
Thông báo về việc xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 2018

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 2018
UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 2018

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2019

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2019
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi sáng tác Logo chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi sáng tác Logo chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi sáng tác Logo chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice tại Sở KH&CN

Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice tại Sở KH&CN
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice.

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi  bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

  • Trang
  • 1
  • 2