Trang chủ >> Thông Báo

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 03/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 78/TB-SKHCN về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích

Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế

Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế
Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2020
Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện trong năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành thông báo số 65/TB-SKHCN về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Kon Tum” khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2020. Theo đó, Thông báo yêu cầu nội dung cụ thể như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2