Trang chủ >> Thông Báo   (17-10-2019)

Thông báo kết quả vòng phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả vòng phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

 

Căn cứ Thông báo số 90/TB-SKHCN, ngày 16/10/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kết quả vòng phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo kết quả phỏng vấn kỳ tuyển dung viên chức năm 2019 của các thí sinh như sau:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số báo danh

Đăng ký tuyển dụng

Kết quả điểm phỏng vấn

Ghi chú

1

Nguyễn Thái Bình

Nam

16/5/1981

01

Kỹ sư hạng III

 

Bỏ thi

2

Phạm Tiến Dũng

Nam

03/9/1983

02

Kỹ sư hạng III

94.5

 

3

Lê Tất Huy

Nam

08/8/1988

03

Nghiên cứu viên hạng III

89.66

 

 

Thông báo 90/TB-SKHCN