Trang chủ >> Thông Báo   (19-05-2022)

Thông báo: Tham gia chương trình của Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam

Ngày 19/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo số 63/TB-SKHCN  về việc Tham gia chương trình của Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam

 

Theo đó, căn cứ Văn bản số 02/2022/SVF-CV ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phối hợp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến với các chủ dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh biết, tham gia chương trình (Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2022; Chương trình nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị cho phụ nữ - “Phụ nữ kiến tạo tương lai”; Chương trình K-Startup Grand Chanllenger 2022) theo đề nghị của Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Văn bản nêu trên.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị biết, đăng ký tham gia./.

 

File đính kèm: THÔNG BÁO