Trang chủ >> Thông Báo

Sở KH&CN hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh

Sở KH&CN hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 346/SKHCN-QLCN về việc thông báo, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023

Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023
Ngày 19/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ký gửi Công văn số 327/SKHCN-HCTH đến các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện thành phố, Liên hiệp hội KH&KT tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum về việc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Sở KH&CN thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2022

Sở KH&CN thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 45/TB-SKHCN về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2022