Trang chủ >> Tin KH&CN trong nước   (05-11-2019)

Lĩnh vực KHCN chuyển động đúng hướng, sát thực tế

“Với tư cách là quốc sách, luôn được Đảng và Nhà nước ưu tiên, từ chủ trương xuyên suốt về khoa học công nghệ, chúng ta đã có cơ hội biến thành giải pháp cụ thể, nhất quán hơn, làm cho khoa học công nghệ đồng hành và sát hơn với các ngành, các cấp, sát hơn với yêu cầu thực tiễn kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhận xét.

 

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, ngày 31/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về thực thi chính sách khoa học và công nghệ (KHCN) đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, với tư cách là quốc sách, luôn được Đảng và Nhà nước ưu tiên, từ chủ trương xuyên suốt về KHCN. Chúng ta đã có cơ hội biến thành giải pháp cụ thể, nhất quán hơn, làm cho KHCN đồng hành và sát hơn với các ngành, các cấp, sát hơn với yêu cầu thực tiễn kinh tế- xã hội. Cụ thể, các Nghị quyết Trung ương từ Đại hội XII của Đảng đều có nội dung làm rõ nội hàm KHCN, từ tái cơ cấu kinh tế đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân, vai trò nhà nước và định hướng phát triển trong từng ngành, triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới…

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề ra các giải pháp trong đối với các cấp, các ngành liên quan đến phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ. Các Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, đặc biệt giai đoạn này đã thể chế chính sách KHCN suốt chặng đường từ khi hội nhập quốc tế đến nay. Cùng với đó là thể chế pháp luật, không chỉ các đạo luật trực tiếp như Luật Khoa học công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ mà cả các luật có liên quan cũng đề cập đến KHCN. Các Nghị quyết, Chương trình, Chương trình hành động, Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng đều đưa ra giải pháp phối hợp hành động của các ngành về KHCN.

 

Bộ trưởng cũng cho biết, trong Nghị quyết 20 và Kết luận 50 của Ban Bí thư, khâu tổ chức thực hiện đã có chuyển biến rất mạnh. Trước đó chỉ là ý chí của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, bây giờ sự quan tâm không chỉ là chỉ đạo mà trong hành động của các cấp, ngành, các địa phương.

 

Trong tổ chức thực hiện, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ quyết liệt hành động, đưa vào Nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ, phân công từng bộ, ngành, địa phương…

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, theo đánh giá khách quan của quốc tế trên các mặt công tác, vấn đề KHCN; phát triển KHCN Việt Nam là sát với thực tế, có chuyển động mạnh và đúng hướng./.

 

Theo Chinhphu.vn