Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (29-06-2022)

Hội thảo khoa học đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 28/6/2022, Tại phòng họp số 1-Tòa  nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon  Tum, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Viện Thổ Nhưỡng nông hóa tổ chức Hội thảo khoa học đề tài KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Đ/c Đoàn Trọng Đức – PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học

 

Thành phần tham dự Hội thảo có đ/c Đoàn Trọng Đức – Phó giám đốc Sở KH&CN và TS. Nguyễn Quang Hải – Phó viện trưởng Viện Thổ Nhưỡng nông hóa đồng chủ trì Hội thảo, cùng tham dự Hội thảo với tư cách là thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở như: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài  nguyên  và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plong, Thành phố Kon Tum, Đăk Glei; Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Đại  diện  lãnh  đạo  Phòng  Nông  nghiệp  và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; phòng Kinh tế thành phố Kon Tum...

Quang cảnh buổi làm việc của Hội thảo

Hội thảo diễn ra nhằm mục đích xin ý kiến góp ý từ các địa phương (các nhà quản lý và các huyện) về các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ trên cơ sở kết quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì đề tài. Đại diện cơ quan chủ trì trình bày báo cáo chuyên đề KH&CN trước Hội thảo với 3 nội dung sau:

 

1-  Đánh giá thực trạng về số lượng và chất lượng đất đai vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

2-  Đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với các cây dược liệu chính của tỉnh Kon Tum trên các dạng lập địa

 

3-  Giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm đề tài báo cáo chuyên đề tại Hội thảo

 

Qua đó, theo đề xuất của Cơ quan chủ trì, một số đơn vị, địa phương đã có bài tham luận tại hội thảo, gồm: (1) “ Thực trạng cây dược liệu, định hướng và giải pháp phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum”: bài tham luận của Sở Nông nghiệp và PTNT; (2) “ Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plong và một số giải pháp khắc phục”, Bài tham luận của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kon Plong; (3) “ Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và một số giải pháp khắc phục”, Bài tham luận của UBND huyện Tu Mơ Rông.

 

Nhìn chung, các tham luận tại Hội thảo đã nêu ra những thực trạng, thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức triển khai phát triển nguồn dược liệu tại địa phương. Trên cơ sở các chính sách, chủ trương chung mỗi địa phương cũng đã chủ động đưa ra nhưng giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn để phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Thành viên tham dự trình bày bài tham luận tại Hội thảo

 

Các thành viên tham dự Hội thảo đánh giá cao tính kịp thời và kết quả thực hiện của đề tài, cơ quan chủ trì đã cập nhật số liệu tương đối đầy đủ và có những dữ liệu phân tích cụ thể để đưa ra những đề xuất 9 giải pháp  thực  hiện quy  hoạch  vùng  trồng các cây dược  liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum như: (1) về cơ chế chính sách; (2) về đầu tư, tài chính, tín dụng; (3) về khoa học công nghệ; (4) về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực (5) Tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; (6) về thị trường tiêu thụ; (7) huy động vốn đầu tư; (8) tăng cường mối liên kết bốn nhà; (9) về hợp tác quốc tế… đây là nội dung được quan tâm thảo luận nhiều nhất tại Hội thảo.

 

Đồng thời, trên cơ sở kết quả nghiên cứu về thích hợp đất đai và các yếu tố về điều kiện kinh tế-xã hội cho thấy tỉnh Kon Tum có thể quy hoạch phát triển trồng cây dược liệu định hướng đến năm 2030 với tổng diện tích 50.005,02 ha cho 27 cây dược liệu chính. Đây sẽ là cơ sở khoa học để tỉnh Kon Tum định hướng và xây dựng quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu đến năm 2025 định hướng đến 2030 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum./.

 

TS. Nguyễn Quang Hải – Phó viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa  đồng chủ trì hội thảo phát biểu bế mạc Hội thảo khoa học