Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-11-2019)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10 năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 10/2019,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum triển khai nhiều hoạt động, đến nay đạt được một số kết quả như sau:

Công tác quản lý khoa học: Tổ chức kiểm tra tiến độ 02 dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plông; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông. Thành lập Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài "Mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum". Tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Công tác quản lý công nghệ, quản lý KH&CN cơ sở, quản lý doanh nghiệp KH&CN: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Kon Tum đến năm 2025. Thông báo, mời và đăng ký các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia các hoạt động: Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 tại Gia Lai; Chợ công nghệ thiết bị vùng đồng bằng sông Cửu Long (Techmarrt MeKong 2019); Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 SURE 2019.

Tham gia ý kiến về công nghệ 03 dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng và lắp đặt cụm thông tin cơ sở tại Cửu khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Dự án cấp nước sinh hoạt thôn 2,3 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô; Dự án Cấp nước sinh hoạt thôn Đăk Chờ, Đăk Nu, Đăk No và thôn Đăk Tăng, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.

Công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (có sử dụng X quang trong y tế) cho 03 đơn vị. Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 01 cá nhân phụ trách an toàn bức xạ tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh: Tổ chức kiểm tra việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 01 cơ quan hành chính nhà nước theo kế hoạch.  Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 07 cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum theo kế hoạch năm 2019. Phối hợp với các ngành kiểm tra liên ngành tại 02 cơ sở trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy. Qua kiểm tra xác định các cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh. Thẩm định dự toán 02 Dự án Năng suất chất lượng của 02 doanh nghiệp để hỗ trợ theo quy định.

  Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa tại 05 cơ sở. Qua thanh tra cho thấy các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được thanh tra đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với sản phẩm điện, điện tử.

 Trong tháng 10 năm 2019, Sở không nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

 Hoạt động nghiên cứu triển khai: Tiếp tục theo dõi, chăm sóc các cây dược liệu tại nhà màng thuộc nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện và triển khai thực hiện theo tiến độ Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến 3(Anoectochilus  sp.)  dưới  tán  rừng  tại  2  huyện  huyện  Tu  Mơ  Rông  và  huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum"; Triển khai kế hoạch sản xuất 300 hũ đông trùng hạ thảo, 2500kg chế phẩm sinh học.

 Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng Chuyên mục KH&CN số 5/2019; Cập nhật 31 tin, bài lên Trang thông tin điện tử; Hoàn chỉnh, in ấn và phát hành Ấn phẩm thông tin KH&CN số 3/2019.

Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 333 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; Thử nghiệm và trả kết quả 57 mẫu sản phẩm hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét tại 09 công trình; Kiểm xạ cho 02 phòng chụp X-quang, kiểm định 02 máy chụp X-quang; Tiếp tục thực hiện hợp đồng tư vấn - hỗ trợ kỹ thuật cho 10 doanh nghiệp (06 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch,  03 doanh nghiệp lập hồ sơ công bố chất lượng và 1 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO).

Trong tháng 11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổng hợp các đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” của các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

2. Tiếp tục hoàn thiện Logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và Nhãn hiệu chứng nhận “sâm Ngọc Linh Kon Tum” tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

3. Tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020[1].

4. Hoàn thiện Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” trình UBND tỉnh ban hành và làm thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định.

5. Tham mưu UBND tỉnh Chương trình tổng thể về hợp tác với các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học, thử nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ trong các khâu sản xuất.

6. Tổ chức khoá đào tạo “Kiến thức chuyển đổi, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019”.

7. Tổ chức kiểm tra độc lập về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 03 doanh nghiệp./.

Hồng Vân[1] (1) Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê” huyện Đăk Hà và (2) Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”(3) Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “cà phê xứ lạnh Kon Tum” (4) Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận các dược liệu tỉnh Kon Tum