Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-05-2020)

Những nhiệm vụ chủ yếu của UBND tỉnh Kon Tum trong 6 tháng cuối năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, khó lường, cùng với hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân.

Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2020 tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về  thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, phải xác định, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương mình trong năm 2020 và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng đơn vị, địa phương.

2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo quy trình dịch tễ, chăn nuôi theo an toàn sinh học nhằm sớm công bố hết Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp phòng chống lũ bão, rà soát, khắc phục các điểm xung yếu, dễ sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ lũ quét. Sớm thành lập và đưa vào hoạt động Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Kon Tum và trình cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn các huyện còn lại khi đảm bảo điều kiện cần thiết. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

3. Tập trung rà soát, xử lý các xưởng chế biến gỗ, các cơ sở mộc dân dụng có vi phạm và di dời vào hoạt động trong khu, cụm công nghiệp theo quy định; xử lý triệt để các phương tiện giao thông không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, đặc biệt là xe độ chế tham gia vận chuyển lâm sản trái phép; nghiên cứu giải pháp quản lý chặt chẽ hồ sơ, hóa đơn mua bán lâm sản, đồng thời xử lý gỗ tận thu, tận dụng, gỗ vi phạm bị tịch thu bán đấu giá tài sản nhà nước để tránh tình trạng lợi dụng hợp thức hóa gỗ trái phép, “xoay vòng hóa đơn”… Tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh giáp ranh trong quản lý, bảo vệ rừng. Củng cố các trạm kiểm soát liên ngành, các chốt bảo vệ rừng và tăng cường lực lượng tổ chức ra quân tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định; chấn chỉnh các hoạt động bảo vệ rừng đối với các ngành, các cấp, không để tái phạm các hành vi trái pháp luật, triệt phá các đường dây khai thác, vận chuyển, buôn bán, sản xuất kinh doanh trái pháp luật để lập lại kỷ cương trong quản lý bảo vệ rừng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loại dược liệu. Bảo tồn và phát huy hiệu quả hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh gắn với bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo (năng lượng gió). Chủ động nắm bắt thông tin, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chú trọng liên kết sản xuất chuỗi. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh theo danh mục kêu gọi đầu tư đã ban hành.

5. Tổ chức xây dựng Kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện về quản lý quy hoạch, đất đai; nhất là trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị gắn với việc cải tạo, chỉnh trang đô thị tại trung tâm các huyện, thành phố. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện có hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp gắn với siết chặt kỷ luật tài chính -  ngân sách nhà nước. Dành nguồn lực ngân sách để hỗ trợ đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế mũi nhọn; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng hợp lý chi đầu tư phát triển. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tiến độ thi công, kế hoạch giải ngân trong năm 2020, nhất là các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn của Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài…; có giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh để bàn giao mặt bằng triển khai thi công các dự án đúng tiến độ.

7. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, kiên quyết ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng, hành vi bán hàng đa cấp trái pháp luật... tạo điều kiện cho hàng Việt có đủ tiêu chuẩn xâm nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó chú trọng liên kết với hệ thống các siêu thị, đơn vị phân phối tại các thành phố lớn để phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả Phương án Đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống; tiếp tục mở rộng mô hình thí điểm chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục làm tốt công tác quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương; khai thác có hiệu quả văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch.

8. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan.

9. Đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, chú trọng phát triển các nguồn hàng xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô, chuyển dần sang xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu, phát triển xuất khẩu sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh. Chủ động nắm bắt thông tin, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chú trọng liên kết sản xuất chuỗi.

10. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, thực hiện các giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh để khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội.

11. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới... Tăng cường hơn nữa việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình; chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững; chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

12. Thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; làm tốt công tác người cao tuổi, gia đình, thanh thiếu niên, bình đẳng giới, bà mẹ, trẻ em và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. Phát huy vai trò tích cực của báo chí, xuất bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thu hút khách du lịch vào du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen. Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

13. Xác định và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện nhiệm tốt vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và đạo đức công chức, công vụ, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Hoàn thành việc cập nhật các dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đồng thời tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 đến năm 2030 đạt tỷ lệ 75%/tổng số thủ tục hành chính của tỉnh. Tiếp tục triển khai biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); duy trì và nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (Par Index).

14. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; Nghị quyết số 18,19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Chủ động đề xuất, thực hiện thí điểm, nhân rộng một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và mô hình kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với tình hình của từng cơ quan, địa phương. Sớm thành lập và đưa Đơn vị quản lý Khu Trung tâm Hành chính mới của tỉnh đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả

15. Đẩy mạnh công tác trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê... để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng; thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng chống và ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất và kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn nhà nước và quản lý đất đai. Duy trì công tác tiếp công dân theo quy định; thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

16. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quyết liệt đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

17. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt các dịp lễ, tết; tiếp tục thực hiện Đề án "Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020"; Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc biên giới. Đẩy mạnh hợp tác phát triển với các tỉnh của nước Lào, Campuchia và Thái Lan; xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực với các địa phương của các nước như Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản....

18. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung nâng cao chất lượng thực hiện chương trình công tác năm 2020, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Chấn chỉnh chế độ thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời, có chất lượng nội dung; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc được giao, các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đã ban hành.

19. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể Nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của công chức, công vụ. Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, khách quan về các cơ chế, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Hồng Vân

(Nguồn: Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020)