Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-05-2020)

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1801/UBND-TTHCC về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh thực hiện:

 

Hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa chỉ truy cập https://ncovi.dichvucong.gov.vn đối với 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, gồm: (1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đối với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã phân công công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Công văn số 1650/UBND-TTHCC ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Danh sách công chức đã được phân quyền xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia kèm theo công văn này) phải thường xuyên đăng nhập để theo dõi, kiểm tra, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại đường dẫn https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn.

 

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử./.

hbnguyet