Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ  được Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum
Thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đến nay đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid -19 ngày 30/6/2020

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid -19 ngày 30/6/2020
Ngày 02/7/2020 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2360/UBND-KGVX về việc thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành  Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngày 29/6/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2298/KH-UBND về khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2021. Trong đó, kế hoạch xác định những nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh gồm:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo công tác phòng chống  dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và bạch hầu, không để dịch bùng phát, lan rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2314/UBND-KGVX ngày 30/6/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020  tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp để tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 04/3/2020 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát 66/66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm  và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngay từ đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch... để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tích cực triển khai các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh,... và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành. Đến nay, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2316/UBND-TTHCC về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu

Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Chiều ngày 25/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Đề tài do Trường Đại học Quốc tế Tp. HCM là cơ quan chủ trì, TS. Trần Thị Ngọc Diệp là Chủ nhiệm đề tài.

  • Trang
  • 1
  • 2