Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm việc định kỳ với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Trên cơ sở được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là Trung tâm) theo Quyết định số 03/QĐ-SKHCN, ngày 9/01/2019 của Sở KH&CN, chiều ngày 20/02/2019 đồng chí Đoàn Trọng Đức - Phó giám đốc Sở đã có buổi làm việc đầu tiên của năm 2019 với Trung tâm.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm đ/c Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo kết quả triển khai công việc trong 02 tháng đầu năm 2019, kế hoạch triển khai hoạt động trong thời gian đến và nêu một số hạn chế, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất để Lãnh đạo Sở nắm được, qua đó quan tâm, chỉ đạo sát, kịp thời cho hoạt động của Trung tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Trọng Đức – Phó giám đốc Sở đã có những đánh giá về kết quả hoạt động, ghi nhận những nổ lực của tập thể CB,VC&NLĐ của Trung tâm trong thời gian qua, đồng thời cũng đã có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, trong đó đồng chí nhấn mạnh Trung tâm cần phải đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, đặc biệt tăng cường thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu để đưa ra thị trường các sản phẩm đặt hữu của Trung tâm như: Nấm Đông trùng hạ thảo, chế phẩm vi sinh, giá thể hữu cơ và một số giống cây trồng nuôi cấy mô. Để làm được điều này, đ/c Đoàn Trọng Đức cũng yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm cần xem xét, bố trí nhân lực phù hợp để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao trong thời gian đến./.

hbnguyet