Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Ngày 28/5/2020, ông Đoàn Trọng Đức – Phó giám đốc Sở KH&CN đã có buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (Sau đây viết tắt là Trung tâm). Thành phần tham dự có Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng, phó các phòng và các bộ phận thuộc Trung tâm.

 

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị

Bắt đầu buổi làm việc, ông Lê Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị 5 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động của 7 tháng cuối năm. Đồng thời, đồng chí cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị đề xuất để đ/c Phó giám đốc Sở nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Trọng Đức – Phó giám đốc Sở,  đã có những đánh giá về kết quả hoạt động, ghi nhận những nổ lực của tập thể CB,VC&NLĐ của Trung tâm trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chia sẽ những khó khăn của Trung tâm khi bị tác động không nhỏ của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến kết quả hoạt động của đơn vị nói chung và kết quả hoạt động dịch vụ KH&CN nói riêng. Sau đó, đồng chí g đã có những chỉ đạo cụ thể để giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN của đơn vị và yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm cần triển khai ngay một số nội dung như: (1) Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể để phát triển một số sản phẩm chủ lực đơn vị; (2) Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp và tổ chức đội ngũ tiếp thị, xây dựng thị trường cho các sản phẩm; (3) tăng cường làm việc trực tiếp để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kiểm định – hiệu chuẩn, thử nghiệm…. đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời gian đến./.