Trang chủ >> Hoạt động Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác đã đề ra, trong năm 2020, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, tập thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tính chủ động, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, với những kết quả cụ thể sau:

Họp xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Họp xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Sáng ngày 21/12/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi Họp xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020

Tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức buổi nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng
Sáng ngày 19/10/2020 tại phòng họp của Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây viết tắt là Trung tâm) đã diễn ra lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ do đồng chí Lê Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm chủ trì buổi lễ.

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 8 tháng năm 2020

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 8 tháng năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong 8 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã chủ động, nỗ lực, bám sát kế hoạch năm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là:

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu sự tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ cũng đã được tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện trên các mặt công tác và đạt được những kết quả sau: