Lịch công tác của Lãnh đạo Sở KH&CN ( từ ngày 11/11/2019 - 15/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KH&CN TỈNH KON TUM

TỪ NGÀY (11/11/2019 – 15/11/2019)

TT Họ và tên Chức vụ Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5 Thứ 6 
 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019  14/11/2019 15/11/2019
1 Bùi Thanh Bình Giám đốc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc
2 Huỳnh Trung Kim Phó giám đốc Làm việc tại Sở 7h00 Làm việc với huyện ĐăkGlei về hoạt động KH&CN cơ Sở - 7h00 Làm việc với huyện Ngọc Hồi về hoạt động KH&CN cơ Sở
- 14h00 Họp tại Liên HHPN tỉnh
Làm việc tại Sở
14h00 Họp giao ban Sở
3 Hoàng Dũng Phó giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở 14h00 Họp giao ban Sở
4 Đoàn Trọng Đức Phó giám đốc 7h00 kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Tại Vườn Sâm Ngọc Linh của Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum Làm việc tại Sở 8h00 Dự họp tại UBND tỉnh Làm việc tại Sở 14h00 Họp giao ban Sở