Lịch công tác tuần từ 23/09/2019-29/09/2019

LỊCH TUẦN (23/09/2019-29/09/2019)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****            
Thứ 2, 23/09/2019
Sáng 23/09/2019 08:00 23/09/2019 11:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững"   Huỳnh Trung Kim tại Hội trường Ngọc Linh tỉnh Kon Tum  
Chiều 14:40 - 16:40 Họp xem xét danh mục đề tài 2020 GĐ: Bùi Thanh Bình Phó Giám đốc Sở, Phòng quản lý Khoa học Phòng họp sở  
Thứ 3, 24/09/2019
Sáng 24/09/2019 08:00 27/09/2019 17:00 Tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết định 630/QĐ-UBND tỉnh   Hoàng Dũng, Lê Văn Ái tại UBND các huyện TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 4, 25/09/2019
Sáng 24/09/2019 08:00 27/09/2019 17:00 Tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết định 630/QĐ-UBND tỉnh   Hoàng Dũng, Lê Văn Ái tại UBND các huyện TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 5, 26/09/2019
Sáng 24/09/2019 08:00 27/09/2019 17:00 Tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết định 630/QĐ-UBND tỉnh   Hoàng Dũng, Lê Văn Ái tại UBND các huyện TP Kon Tum  
Chiều 26/09/2019 13:30 26/09/2019 17:00 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9   Bùi Thanh Bình Tại Hội trường Ngọc Linh, Tp Kon Tum  
Thứ 6, 27/09/2019
Sáng 24/09/2019 08:00 27/09/2019 17:00 Tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết định 630/QĐ-UBND tỉnh   Hoàng Dũng, Lê Văn Ái tại UBND các huyện TP Kon Tum  
27/09/2019 08:00 27/09/2019 11:00 Làm việc với Viện Hàn Lâm   Phòng QLKH, Đoàn Trọng Đức Tại Sở KH&CN tỉnh Kon tum  
27/09/2019 08:00 27/09/2019 11:00 họp tại Tỉnh ủy Kon Tum   Huỳnh Trung Kim tại Tỉnh ủy Kon Tum  
Chiều 27/09/2019 13:30 27/09/2019 17:00 tại Liên Hiệp Hội KHKT tỉnh Kon Tum   Đoàn Trọng Đức tại Liên Hiệp Hội KHKT tỉnh Kon Tum  
27/09/2019 14:00 27/09/2019 15:00 Họp Giao ban Sở   Bùi Thanh Bình, Hoàng Dũng, Đoàn Trọng Đức, Huỳnh Trung Kim Tại phòng họp Sở KH&CN  
Thứ 7, 28/09/2019          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 29/09/2019          
Sáng            
Chiều