Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022-09/10/2022

LỊCH TUẦN (03/10/2022-09/10/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 03/10/2022
Sáng            
Chiều 03/10/2022 13:30 03/10/2022 17:30 Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Hội trường Ngọc Linh  
03/10/2022 14:00 03/10/2022 17:00 Họp xử lý kiến nghị hợp thác thực hiện Dự án khoa học công nghệ - Công ty Rượu Sâm Ngọc Linh   Đ/c. Bùi Thanh Bình Văn phòng UBND tỉnh  
03/10/2022 14:00 03/10/2022 17:00 Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường   Đ/c. Lương Như Hoàng Sở Tài nguyên & Môi trường  
Thứ 3, 04/10/2022
Sáng 04/10/2022 08:00 04/10/2022 17:00 Kiểm tra đề tài cá Hô   Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân Huyện IaHdrai  
04/10/2022 08:00 05/10/2022 17:30 Tham dự Hội nghị triển khai một số nội dung về công tác Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028   Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum  
04/10/2022 08:00 04/10/2022 17:00 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Khách sạn Hoàng Vân  
04/10/2022 08:30 04/10/2022 11:00 Họp lấy ý kiến nội dung, biểu mẫu Hướng dẫn “Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân cấp cho các huyện/thành phố”   Đ/c. Đoàn Trọng Đức; P.HCTH; P.QLKH Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
04/10/2022 08:30 04/10/2022 11:30 Làm việc với Huyện KonPlong   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Huyện KonPlong  
Chiều            
Thứ 4, 05/10/2022        
Sáng 04/10/2022 08:00 05/10/2022 17:30 Tham dự Hội nghị triển khai một số nội dung về công tác Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028   Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum  
Chiều 05/10/2022 14:00 05/10/2022 17:00 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác báo chí quý IIInăm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh  
Thứ 5, 06/10/2022        
Sáng 06/10/2022 04:00 06/10/2022 08:30 Tham gia diễn tập phòng thủ dân sự   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Tp. Kon Tum  
06/10/2022 08:00 06/10/2022 11:00 Dự họp tại Sở Nông nghiệp   Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
06/10/2022 08:00 08/10/2022 17:30 Tham dự lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2022   Lãnh đạo Sở Tỉnh Bình Định  
Chiều            
Thứ 6, 07/10/2022        
Sáng 06/10/2022 08:00 08/10/2022 17:30 Tham dự lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2022   Lãnh đạo Sở Tỉnh Bình Định  
Chiều 07/10/2022 14:00 07/10/2022 17:00 Họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương   Đ/c. Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh  
Thứ 7, 08/10/2022        
Sáng 06/10/2022 08:00 08/10/2022 17:30 Tham dự lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2022   Lãnh đạo Sở Tỉnh Bình Định  
Chiều            
Chủ nhật, 09/10/2022        
Sáng            
Chiều