Lịch công tác tuần từ ngày 04/05/2020 - 10/05/2020

LỊCH TUẦN (04/05/2020-10/05/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 04/05/2020:
Sáng            
Chiều            
Thứ 3, 05/05/2020:
Sáng            
Chiều            
Thứ 4, 06/05/2020:
Sáng            
Chiều            
Thứ 5, 07/05/2020:
Sáng            
Chiều 14:00 - 17:00
Tham dự họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
  Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Bùi Thanh Bình Phòng họp Sở KH&CN (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Thứ 6, 08/05/2020:
Sáng 08:00 - 11:30
Tham dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 05-2020
  Đ/c Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh tỉnh Kon Tum  
08:00 - 17:00
Tham dự họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
  Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Bùi Thanh Bình Phòng họp Sở KH&CN (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Chiều            
Thứ 7, 09/05/2020:
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 10/05/2020:
Sáng            
Chiều