Lịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 - 12/01/2020

LỊCH TUẦN (06/01/2020-12/01/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 06/01/2020
Sáng            
Chiều 06/01/2020 13:00 06/01/2020 17:00 Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.   Đ/c Nguyễn Thị Phượng Hội trường tầng 3 – Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 06 Ngô Thì Nhậm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  
06/01/2020 13:15 06/01/2020 17:00 Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam   Hoàng Dũng tại Khách sạn Indochine, Tp Kon Tum  
Thứ 3, 07/01/2020
Sáng            
Chiều 07/01/2020 13:00 07/01/2020 13:00 Mời tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019   Đ/c Đoàn Trọng Đức Hội trường Ngọc Linh , TP Kon Tum  
Thứ 4, 08/01/2020          
Sáng            
Chiều 08/01/2020 13:00 08/01/2020 17:00 tham dự Hội Nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2019   Đ/c Đoàn Trọng Đức Hội trường Ngọc Linh, TP Kon Tum  
Thứ 5, 09/01/2020          
Sáng 09/01/2020 07:30 09/01/2020 11:00 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung HNTW 11 khóa XII và một số chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương   Đ/c Bùi Thanh Bình ,Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Hội trường Ngọc Linh, TP KonTum  
Chiều 09/01/2020 14:00 09/01/2020 17:00 Họp xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh   Phòng Quản lý Khoa học,Đ/c Bùi Thanh Bình tại phòng họp Sở KH&CN Kon Tum  
Thứ 6, 10/01/2020          
Sáng 10/01/2020 08:00 10/01/2020 11:00 Tham dự họp thông qua Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố các công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLong   Đ/c Huỳnh Trung Kim tại Hội trường Sở VHTT DL , TP Kon Tum  
Chiều 10/01/2020 13:30 10/01/2020 14:00 Họp Chi bộ   Toàn thể đảng viên tại phòng họp Sở KH&CN Kon Tum  
10/01/2020 14:00 10/01/2020 17:00 Họp giao ban Sở   Bùi Thanh Bình, Hoàng Dũng, Huỳnh Trung Kim, Đoàn Trọng Đức, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tại Phòng họp Sở KH&CN Kon Tum  
Thứ 7, 11/01/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 12/01/2020        
Sáng            
Chiều