Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022-13/11/2022

LỊCH TUẦN (07/11/2022-13/11/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 07/11/2022
Sáng 07/11/2022 07:30 11/11/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Thứ 3, 08/11/2022
Sáng 07/11/2022 07:30 11/11/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
08/11/2022 08:00 08/11/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Nguyễn Chí Vũ TP. Kon Tum  
Chiều            
Thứ 4, 09/11/2022          
Sáng 07/11/2022 07:30 11/11/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
09/11/2022 09:00 09/11/2022 11:00 Mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023   P.QLKH; P.HCTH; Thanh tra Sở Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Chiều            
Thứ 5, 10/11/2022          
Sáng 07/11/2022 07:30 11/11/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
10/11/2022 08:00 10/11/2022 11:00 Kiểm tra, nghiệm thu đợt I đề tài: “Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.HCTH; P.QLKH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Chiều 10/11/2022 14:00 10/11/2022 17:00 Tham dự Hội thảo khoa học   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Nguyễn Hồng Phong Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
Thứ 6, 11/11/2022          
Sáng 07/11/2022 07:30 11/11/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
11/11/2022 08:00 11/11/2022 17:00 Ttham dự Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh TP.HCM  
11/11/2022 08:00 11/11/2022 11:30 Hội nghị trực tuyến triển khai rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo   Đ/c. Trần Thùy Trâm Phòng 2, Toà A Trung tâm hành chính tỉnh  
11/11/2022 08:00 11/11/2022 17:00 Nghiệm thu mô hình trồng thực nghiệm giống nếp than   Đ/c. Hoàng Dũng; P.QLKH; P.HCTH Huyện Tu Mơ Rông - Đăk Hà  
11/11/2022 08:30 11/11/2022 17:00 kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Ia H’Drai   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm Huyện Ia Hdrai  
Chiều 11/11/2022 14:00 11/11/2022 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
11/11/2022 14:00 11/11/2022 17:00 Phiên họp lần thứ 2 năm 2022 của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh   Đ/c. Bùi Thanh Bình; Đ/c. Nguyễn Chí Vũ Hội trường Ngọc Linh  
Thứ 7, 12/11/2022          
Sáng 12/11/2022 08:00 14/11/2022 17:00 Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển Sâm Lai Châu   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân Tỉnh Lai Châu  
Chiều            
Chủ nhật, 13/11/2022        
Sáng 12/11/2022 08:00 14/11/2022 17:00 Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển Sâm Lai Châu   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân Tỉnh Lai Châu  
Chiều