Lịch công tác tuần từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020

LỊCH TUẦN (10/02/2020-16/02/2020)

(Bổ sung lần 1)

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 10/02/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 3, 11/02/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 4, 12/02/2020
Sáng 12/02/2020 08:00 13/02/2020 17:00 Kiểm tra giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (NCoV)   Đ/c Đoàn Trọng Đức UBND huyện Đăk Tô -UUBND huyện Đăk Hà, TP Kon Tum  
12/02/2020 08:00 12/02/2020 11:00 Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử,   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Nguyễn Chí Vũ Phòng học trực tuyến - Hội trường Ngọc Linh  
12/02/2020 08:00 12/02/2020 11:00 Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử,   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Nguyễn Chí Vũ Phòng học trực tuyến - Hội trường Ngọc Linh  
Chiều            
Thứ 5, 13/02/2020          
Sáng 12/02/2020 08:00 13/02/2020 17:00 Kiểm tra giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (NCoV)   Đ/c Đoàn Trọng Đức UBND huyện Đăk Tô -UUBND huyện Đăk Hà, TP Kon Tum  
13/02/2020 08:00 13/02/2020 11:00 Họp thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Đề án thành lập Khu nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội trường tầng trệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 508 Duy Tân, Thành phố Kon Tum  
Chiều            
Thứ 6, 14/02/2020          
Sáng 14/02/2020 02:00 14/02/2020 17:00 Họp giao ban Sở   Lãnh đạo Sở , Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tại phòng hợp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
14/02/2020 09:00 14/02/2020 10:00 Làm việc với đoàn Quảng Trị Sở KH&CN   Lãnh đạo sở, Trưởng các phòng đơn vị thuộc sở Tại phòng hợp sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
Chiều 14/02/2020 13:30 14/02/2020 17:00 Tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020   Đ/c Bùi Thanh Bình Tại Hội trường lớn, trụ sở Ủy ban nhan dân tỉnh.  
Thứ 7, 15/02/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 16/02/2020        
Sáng            
Chiều