Lịch công tác tuần từ ngày 10/10/2022-16/10/2022

LỊCH TUẦN (10/10/2022-16/10/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 10/10/2022
Sáng 10/10/2022 08:00 10/10/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Lương Như Hoàng Huyện ĐăkGlei - Ngọc Hồi  
Chiều 10/10/2022 14:30 10/10/2022 17:00 Họp Ban giám khảo ngày 10/10/2022   Đ/c. Lương Như Hoàng Hội LHPN tỉnh  
Thứ 3, 11/10/2022
Sáng 11/10/2022 08:00 11/10/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Lương Như Hoàng Huyện Ngọc Hồi - Đăk Tô - Đăk Hà  
11/10/2022 08:00 11/10/2022 17:00 Khảo sát đánh giá nhiệm vụ KH&CN   Đ/c. Nguyễn Hồng Phong, Đ/c. Lê Văn Ái, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân Huyện Đăk Tô  
11/10/2022 08:00 11/10/2022 17:00 Tham gia diễn tập thử   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Tp. Kon Tum  
Chiều            
Thứ 4, 12/10/2022          
Sáng 12/10/2022 08:00 12/10/2022 17:00 Kiểm tra tiến độ đề tài sâm cau   Đ/c. Hoàng Dũng; P.HCTH; P.QLKH H.Sa Thầy  
Chiều 12/10/2022 14:00 12/10/2022 17:00 Họp làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum để hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc liên kết, hợp tác   P.QLKH Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Thứ 5, 13/10/2022          
Sáng 13/10/2022 08:00 13/10/2022 17:00 Khảo sát, đánh giá nhiệm vụ KH&CN   Đ/c. Nguyễn Hồng Phong, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân, Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn Huyện Kon Rẫy  
13/10/2022 08:00 13/10/2022 11:00 Hội nghị liên kết "4 nhà"   Đ/c. Hoàng Dũng Huyện Đăk Hà  
13/10/2022 09:00 13/10/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c Nguyễn Chí Vũ Huyện IaHdrai  
Chiều            
Thứ 6, 14/10/2022          
Sáng 14/10/2022 07:30 14/10/2022 17:00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiệnNghị quyết của Bộ Chính trị về Tây Nguyên   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Hoàng Dũng Hội trường Ngọc Linh  
Chiều            
Thứ 7, 15/10/2022          
Sáng 15/10/2022 08:00 17/10/2022 17:00 Tham gia diễn tập chính thức Phòng thủ dân sự   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Tp. Kon Tum  
Chiều            
Chủ nhật, 16/10/2022        
Sáng 15/10/2022 08:00 17/10/2022 17:00 Tham gia diễn tập chính thức Phòng thủ dân sự   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Tp. Kon Tum  
Chiều