Lịch công tác tuần từ ngày 11/11/2019 - 15/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ NGÀY(11/11/2019-15/11/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 11/11/2019
Sáng 11/11/2019 07:00 15/11/2019 17:00 Về việc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc.   Đ/c: Bùi Thanh Bình - GĐ sở tại Hàn Quốc.  
11/11/2019 07:00 11/11/2019 17:00 V/v tham dự kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh   Phòng Quản lý Khoa học,Đ/c: Đoàn Trọng Đức Sở Tại Vườn Sâm Ngọc Linh của Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.  
11/11/2019 07:00 13/11/2019 17:00 V/v tham gia lớp diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2019   Đ/c Nguyễn Chí Vũ Hội trường tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông; Số 112e, Bà Triệu, T.p Kon Tum.  
Chiều            
Thứ 3, 12/11/2019          
Sáng 11/11/2019 07:00 15/11/2019 17:00 Về việc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc.   Đ/c: Bùi Thanh Bình - GĐ sở tại Hàn Quốc.  
11/11/2019 07:00 13/11/2019 17:00 V/v tham gia lớp diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2019   Đ/c Nguyễn Chí Vũ Hội trường tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông; Số 112e, Bà Triệu, T.p Kon Tum.  
12/11/2019 06:00 12/11/2019 17:00 Làm việc với huyện ĐăkGlei về hoạt động KH&CN cơ Sở   Đ/c Huỳnh Trung Kim - PGĐ tại huyện ĐăkGLei , TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 4, 13/11/2019          
Sáng 11/11/2019 07:00 15/11/2019 17:00 Về việc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc.   Đ/c: Bùi Thanh Bình - GĐ sở tại Hàn Quốc.  
11/11/2019 07:00 13/11/2019 17:00 V/v tham gia lớp diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2019   Đ/c Nguyễn Chí Vũ Hội trường tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông; Số 112e, Bà Triệu, T.p Kon Tum.  
13/11/2019 07:00 13/11/2019 17:00 Làm việc với huyện Ngọc Hồi về hoạt động KH&CN cơ Sở   Đ/c Huỳnh Trung Kim tại huyện Ngọc Hồi, TP kon Tum  
13/11/2019 08:00 13/11/2019 10:00 Dự họp tại UBND tỉnh   Đ/c Đoàn Trọng Đức Tại Phòng họp số 01, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Chiều 13/11/2019 14:00 13/11/2019 17:00 Họp tại Liên HHPN tỉnh   Đ/c Huỳnh Trung Kim tại Hội trường LHHPN tỉnh Kon Tum  
Thứ 5, 14/11/2019          
Sáng 11/11/2019 07:00 15/11/2019 17:00 Về việc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc.   Đ/c: Bùi Thanh Bình - GĐ sở tại Hàn Quốc.  
Chiều            
Thứ 6, 15/11/2019          
Sáng 11/11/2019 07:00 15/11/2019 17:00 Về việc tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Hàn Quốc.   Đ/c: Bùi Thanh Bình - GĐ sở tại Hàn Quốc.  
Chiều 15/11/2019 14:00 15/11/2019 17:00 Giao ban Sở   Đ/cHoàng Dũng, Đ/cĐoàn Trọng Đức,Đ/c Huỳnh Trung Kim tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum