Lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 - 17/5/2020

LỊCH TUẦN (11/05/2020-17/05/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 11/05/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 3, 12/05/2020
Sáng 12/05/2020 08:00 12/05/2020 17:00 Đi công tác tại huyện Ngọc Hồi   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại huyện Ngọc hồi -TP Kon Tum  
12/05/2020 09:00 12/05/2020 17:00 Tham dự Kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản   Đ/c Lương Như Hoàng tại Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản huyện Đăk Glei  
Chiều            
Thứ 4, 13/05/2020          
Sáng 13/05/2020 08:00 15/05/2020 17:00 Thanh tra Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum -TP Kon Tum  
13/05/2020 08:00 13/05/2020 17:00 Kiểm tra tiến độ đề án tại huyện KonPLông tỉnh Kon Tum   Phòng Quản lý Khoa học, Lãnh đạo Sở tại huyện KonPLông tỉnh Kon Tum  
13/05/2020 08:00 13/05/2020 17:00 Đi công tác tại huyện Đăk Hà   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại huyện Đăk Hà -TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 5, 14/05/2020          
Sáng 13/05/2020 08:00 15/05/2020 17:00 Thanh tra Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum -TP Kon Tum  
Chiều 14/05/2020 14:00 14/05/2020 17:00 Tham dự họp ý kiến Danh mục Đề xuất nhiệm vụ KH&CN đợt 02 năm 2020   Phòng Quản lý Khoa học, Lãnh đạo Sở Phòng họp Sở KH&CN (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Thứ 6, 15/05/2020          
Sáng 13/05/2020 08:00 15/05/2020 17:00 Thanh tra Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum -TP Kon Tum  
15/05/2020 08:00 15/05/2020 10:00 Tham dự Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020   Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ, Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Huỳnh Trung Kim Phòng họp Sở KH&CN (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
15/05/2020 09:00 15/05/2020 11:00 Dự Lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh   Đ/c Hoàng Dũng Hội trường Sở Công Thương, số 494 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  
Chiều            
Thứ 7, 16/05/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 17/05/2020          
Sáng            
Chiều