Lịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 - 19/01/2020

LỊCH TUẦN (13/01/2020-19/01/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 13/01/2020
Sáng 13/01/2020 08:00 13/01/2020 17:00 Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019   Đ/c Bùi Thanh Bình tại Phòng họp lớn Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Chiều            
Thứ 3, 14/01/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 4, 15/01/2020
Sáng 15/01/2020 08:00 15/01/2020 17:00 Công tác tại Đăk Sao   Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Nguyễn Thị Thương tại huyện Tu Mơ Rông - TP Kon Tum  
Chiều 15/01/2020 13:00 16/01/2020 17:00 làm việc hướng dẫn xây dựng Biểu tượng Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh Kon Tum và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Ngọc Hiến tại Hà Nội  
Thứ 5, 16/01/2020
Sáng 16/01/2020 08:00 16/01/2020 11:00 tham dự Hội thảo kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam   Đ/c Đoàn Trọng Đức Hội trường Ngọc Linh , TP Kon tum  
Chiều 15/01/2020 13:00 16/01/2020 17:00 làm việc hướng dẫn xây dựng Biểu tượng Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh Kon Tum và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Ngọc Hiến tại Hà Nội  
16/01/2020 14:00 16/01/2020 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơ vị thuộc Sở tại phòng họp Sở KH&CN Kon Tum - Tp Kon Tum  
Thứ 6, 17/01/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 7, 18/01/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 19/01/2020        
Sáng            
Chiều