Lịch công tác tuần từ ngày 13/06/2022-19/06/2022

LỊCH TUẦN (13/06/2022-19/06/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 13/06/2022
Sáng 13/06/2022 08:00 13/06/2022 11:00 Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Hoàng Dũng Hội trường Ngọc Linh  
Chiều            
Thứ 3, 14/06/2022
Sáng 14/06/2022 07:30 14/06/2022 11:00 Dự lễ Khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Sân vận động tỉnh Kon Tum  
Chiều 14/06/2022 15:00 14/06/2022 17:00 Họp Ban chấp hành Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum   Đ/c. Bùi Thanh Bình; Đ/c. Đoàn Trọng Đức Sở Y tế  
Thứ 4, 15/06/2022
Sáng 15/06/2022 08:00 19/06/2022 17:00 Dự khai mạc TECHFEST Quảng Nam lần thứ 3   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Tỉnh Quảng Nam  
Chiều 15/06/2022 14:00 15/06/2022 17:00 Dự Lễ gặp mặt Kỷ niệm 55 ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ   Đ/c. Lê Hữu Vinh Công an Tỉnh Kon Tum  
Thứ 5, 16/06/2022
Sáng 15/06/2022 08:00 19/06/2022 17:00 Dự khai mạc TECHFEST Quảng Nam lần thứ 3   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Tỉnh Quảng Nam  
Chiều 16/06/2022 14:00 16/06/2022 17:00 Tham gia chính sách đặc thù tỉnh Kon Tum   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Thứ 6, 17/06/2022
Sáng 15/06/2022 08:00 19/06/2022 17:00 Dự khai mạc TECHFEST Quảng Nam lần thứ 3   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Tỉnh Quảng Nam  
17/06/2022 08:00 17/06/2022 17:00 Thông báo thời gian, địa điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)   Đ/c. Bùi Thanh Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum  
17/06/2022 08:00 17/06/2022 11:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Chiều 17/06/2022 14:30 17/06/2022 17:00 Nghiệm thu đề tài cá trắm đen (đợt 2)   Đ/c. Hoàng Dũng; P.HCTH; P.QLKH Công ty TNHH MTV Tá Tiến - Huyện Đăk Hà  
17/06/2022 14:30 17/06/2022 17:00 Dự, làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh   Đ/c. Bùi Thanh Bình; Đ/c. Đoàn Trọng Đức; P.QLKH Văn phòng UBND tỉnh  
Thứ 7, 18/06/2022          
Sáng 15/06/2022 08:00 19/06/2022 17:00 Dự khai mạc TECHFEST Quảng Nam lần thứ 3   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Tỉnh Quảng Nam  
Chiều            
Chủ nhật, 19/06/2022        
Sáng 15/06/2022 08:00 19/06/2022 17:00 Dự khai mạc TECHFEST Quảng Nam lần thứ 3   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Tỉnh Quảng Nam  
Chiều