Lịch công tác tuần từ ngày 15/06/2020-21/06/2020

LỊCH TUẦN (15/06/2020-21/06/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 15/06/2020
Sáng 15/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00 tham gia khóa đào tạo Cơ bản Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái KNĐMST cho cán bộ quản lý của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo.   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Nguyễn Thị Phượng tại TP Hồ Chí Minh  
15/06/2020 08:00 19/06/2020 17:00 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum   Phòng Thanh tra tại Thành phố Kon Tum  
Chiều 15/06/2020 14:00 15/06/2020 17:00 Tham dự kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh   Văn phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Sở KH&CN tỉnh Kon Tum -TP Kon Tum  
Thứ 3, 16/06/2020          
Sáng 15/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00 tham gia khóa đào tạo Cơ bản Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái KNĐMST cho cán bộ quản lý của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo.   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Nguyễn Thị Phượng tại TP Hồ Chí Minh  
15/06/2020 08:00 19/06/2020 17:00 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum   Phòng Thanh tra tại Thành phố Kon Tum  
Chiều            
Thứ 4, 17/06/2020          
Sáng 15/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00 tham gia khóa đào tạo Cơ bản Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái KNĐMST cho cán bộ quản lý của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo.   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Nguyễn Thị Phượng tại TP Hồ Chí Minh  
15/06/2020 08:00 19/06/2020 17:00 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum   Phòng Thanh tra tại Thành phố Kon Tum  
17/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00 Tham dự làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Đăk Glei   Đ/c Bùi Thanh Bình tại huyện Đăk Glei- TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 5, 18/06/2020          
Sáng 15/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00 tham gia khóa đào tạo Cơ bản Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái KNĐMST cho cán bộ quản lý của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo.   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Nguyễn Thị Phượng tại TP Hồ Chí Minh  
15/06/2020 08:00 19/06/2020 17:00 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum   Phòng Thanh tra tại Thành phố Kon Tum  
17/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00 Tham dự làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Đăk Glei   Đ/c Bùi Thanh Bình tại huyện Đăk Glei- TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 6, 19/06/2020          
Sáng 15/06/2020 08:00 19/06/2020 17:00 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum   Phòng Thanh tra tại Thành phố Kon Tum  
19/06/2020 08:00 19/06/2020 17:00 Họp Hội đồng đánh giá công nhận Sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019   Phòng Quản lý Công nghệ,Đ/c Bùi Thanh Bình Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ , thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)hòng họp Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum. (Số 68, Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)  
Chiều            
Thứ 7, 20/06/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 21/06/2020        
Sáng            
Chiều