Lịch công tác tuần từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019

LỊCH TUẦN (16/12/2019-22/12/2019)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Thứ 2, 16/12/2019
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
16/12/2019 07:00 16/12/2019 17:00 dự Hội nghị năm 2019   Nguyễn Thị Thương tại Khách sạn An Thái , 58 Đoàn Thị Điểm , TP Kon Tum  
16/12/2019 08:00 16/12/2019 10:00 Họp giao ban Sở   Đ/c Bùi Thanh Bình,Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Đoàn Trọng Đức,Đ/c Huỳnh Trung Kim, Trưởng các phòng, các đơn vị thuộc Sở. tại phòng họp Sở KH&CN , TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 3, 17/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
17/12/2019 08:00 17/12/2019 11:00 Tham dự Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020   Đ/c Bùi Thanh Bình,Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/c Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh -TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 4, 18/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
18/12/2019 08:00 18/12/2019 11:00 Họp đánh giá CCVC năm 2019   Đ/c Bùi Thanh Bình,Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/c Huỳnh Trung Kim tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Thứ 5, 19/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
08:00 - 16:00 Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp quốc gia (2 buổi, 2 Hội đồng) Giám đốc Sở Thành viên Hội đồng tư vấn Phòng họp sở  
Chiều 19/12/2019 14:00 19/12/2019 17:00 tham dự họp thống nhất nội dung, và cách thức tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm 2019   Nguyễn Thanh Tuấn Hội trường Sở Nông Nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum  
Thứ 6, 20/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
20/12/2019 07:30 20/12/2019 10:00 Giao ban Sở   Đ/c Bùi Thanh Bình,Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Đoàn Trọng Đức,Đ/c Huỳnh Trung Kim, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
20/12/2019 09:00 20/12/2019 10:00 Công bố QĐ nghỉ hưu Đ/c: Nguyễn Văn Khoa   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/cHuỳnh Trung Kim, Trưởng, phó, các phòng đơn vị thuộc Sở Tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
20/12/2019 09:00 20/12/2019 15:30 Công bố QĐ TCBM Sở KH&CN, các văn bản có liên quan   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/c Huỳnh Trung Kim, Trưởng phòng, các đơn vị thuộc Sở Tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Kon tum  
Chiều 20/12/2019 13:30 20/12/2019 13:30 họp Kiểm điểm tập thể & cá nhân, lãnh đạo sở năm 2019   Đ/c Bùi Thanh Bình,Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/c Huỳnh Trung Kim. Trưởng, phó các phòng, các đơn vị , Ban bí thư Chi bộ , CT Công đoàn, BT chi đoàn tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
20/12/2019 15:00 20/12/2019 17:00 tham dự Lễ Khánh thành nhà máy gạch Tuynel Đức Bảo   Đ/c Bùi Thanh Bình tại xã Ngok Bay -TP Kon Tum  
Thứ 7, 21/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
21/12/2019 08:00 21/12/2019 10:00 họp Kiểm điểm đảng viên Chi bộ cơ quan   Toàn thể đảng viên cơ quan tại Hội trưởng sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Chủ nhật, 22/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều