Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 - 23/02/2020

LỊCH TUẦN (17/02/2020-23/02/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 17/02/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 3, 18/02/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 4, 19/02/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 5, 20/02/2020
Sáng 20/02/2020 08:00 20/02/2020 10:00 Làm việc với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Đ/c Huỳnh Trung Kim Phòng họp lớn - Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Chiều 20/02/2020 14:00 20/02/2020 17:00 tham dự góp ý dựng thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020   Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng tại Trung tâm UDKH&CN tỉnh Kon Tum  
Thứ 6, 21/02/2020
Sáng 21/02/2020 07:30 21/02/2020 09:00 Họp chị bộ   Đ/c Huỳnh Trung Kim tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum  
21/02/2020 08:00 21/02/2020 11:00 Hội nghị trực tuyến về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp”   Đ/c Đoàn Trọng Đức Phòng họp trực tuyến, Hội trường Ngọc Linh.  
21/02/2020 08:00 21/02/2020 11:00 Mời dự hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 02-2020   Đ/c Dương Thị Hồng Vân tại Hội Trường Ngọc Linh - TP Kon Tum  
21/02/2020 09:00 21/02/2020 17:00 Làm việc với đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên   Đ/c Huỳnh Trung Kim Tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh KonTum  
Chiều 21/02/2020 14:00 21/02/2020 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo sở, Trưởng các phòng các đơn vị tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
21/02/2020 14:00 21/02/2020 14:00 Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/cLê Hữu Vinh Tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
Thứ 7, 22/02/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 23/02/2020          
Sáng            
Chiều