Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022-23/10/2022

LỊCH TUẦN (17/10/2022-23/10/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 15/10/2022 08:00 17/10/2022 17:00 Tham gia diễn tập chính thức Phòng thủ dân sự   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Tp. Kon Tum  
Thứ 2, 17/10/2022
Sáng 15/10/2022 08:00 17/10/2022 17:00 Tham gia diễn tập chính thức Phòng thủ dân sự   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Tp. Kon Tum  
17/10/2022 08:00 21/10/2022 17:00 Dự thi Báo cáo viên pháp luật   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Thương Khách sạn Inđochina  
17/10/2022 08:00 17/10/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Nguyễn Chí Vũ Huyện Sa Thầy  
Chiều            
Thứ 3, 18/10/2022          
Sáng 17/10/2022 08:00 21/10/2022 17:00 Dự thi Báo cáo viên pháp luật   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Thương Khách sạn Inđochina  
18/10/2022 08:00 18/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm Huyện ĐăkGlei  
18/10/2022 08:00 19/10/2022 17:00 Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao KH&CN   Đ/c. Nguyễn Hồng Phong, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân,Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn Huyện IaH'drai -Sa Thầy  
Chiều            
Thứ 4, 19/10/2022          
Sáng 17/10/2022 08:00 21/10/2022 17:00 Dự thi Báo cáo viên pháp luật   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Thương Khách sạn Inđochina  
18/10/2022 08:00 19/10/2022 17:00 Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao KH&CN   Đ/c. Nguyễn Hồng Phong, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân,Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn Huyện IaH'drai -Sa Thầy  
19/10/2022 08:00 19/10/2022 17:00 Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả HNTW6, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Hoàng Dũng Hội trường Ngọc Linh  
19/10/2022 08:00 19/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm Huyện Đăk Tô  
Chiều 19/10/2022 13:30 19/10/2022 17:00 Kiểm tra thực tế cấp giấy phép môi trường   P.QLCN Nhà máy đường Kon Tum  
Thứ 5, 20/10/2022          
Sáng 17/10/2022 08:00 21/10/2022 17:00 Dự thi Báo cáo viên pháp luật   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Thương Khách sạn Inđochina  
20/10/2022 08:00 20/10/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Nguyễn Chí Vũ HUyện Kon Rẫy  
20/10/2022 08:00 20/10/2022 17:00 Dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất và Kỷ niệm ngày thành lập Viện khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên   Đ/c. Hoàng Dũng, Đ/c. Lê Hữu Vinh,Đ/c. Nguyễn Hồng Phong, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân Đăk Lăks  
20/10/2022 08:00 20/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm TP. Kon Tum  
Chiều            
Thứ 6, 21/10/2022          
Sáng 17/10/2022 08:00 21/10/2022 17:00 Dự thi Báo cáo viên pháp luật   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Thương Khách sạn Inđochina  
21/10/2022 08:00 21/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm Huyện IaHdrai  
21/10/2022 08:00 21/10/2022 11:00 Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ XIV tỉnh Kon Tum năm 2021-2022   Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Lê Ngọc Hiến Trường THPT Nguyễn Tất Thành  
Chiều 21/10/2022 13:30 21/10/2022 14:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt   Lãnh đạo Sở; Trưởng,phó các phòng; Bí thư chi đoàn; Chủ tịch công đoàn Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
21/10/2022 14:00 21/10/2022 15:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
21/10/2022 16:00 21/10/2022 17:00 Họp tập thể Lãnh đạo cơ quan   Tập thể Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng HCTH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 7, 22/10/2022          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 23/10/2022        
Sáng            
Chiều