Lịch công tác tuần từ ngày 18/05/2020-24/05/2020

LỊCH TUẦN (18/05/2020-24/05/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 18/05/2020
Sáng 18/05/2020 08:00 18/05/2020 17:00 Tham dự họp đánh giá hiện trạng lò đốt chất thải rắn y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà   Đ/c Nguyễn Thị Phượng Tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.  
18/05/2020 08:00 18/05/2020 16:00 Tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn văn bản hành chính”   Đ/c Bùi Thanh Bình, BTC, BGK, thí sinh tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
Chiều 18/05/2020 14:00 18/05/2020 16:00 Chấm điểm và trao giải cuộc thi “Kỹ năng soạn văn bản hành chính”   Đ/c Bùi Thanh Bình, BTC BGK, thư ký và thí sinh , toàn thể công chức và người lao động tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
18/05/2020 15:00 18/05/2020 17:00 Tham dự họp Ban Vận động thành lập Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum   Đ/c Đoàn Trọng Đức Tại hội trường tầng 2 Sở Y tế (địa chỉ: số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  
Thứ 3, 19/05/2020          
Sáng 19/05/2020 08:00 22/05/2020 17:00 đi kiểm tra tại TP Kon Tum   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum  
19/05/2020 08:00 19/05/2020 11:00 Dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019   Đ/c Hoàng Dũng tại Điểm cầu Hội trường Ngọc Linh  
Chiều            
Thứ 4, 20/05/2020          
Sáng 19/05/2020 08:00 22/05/2020 17:00 đi kiểm tra tại TP Kon Tum   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum  
Chiều 20/05/2020 13:30 20/05/2020 17:00 Tham dự họp hỗ trợ tài sản trên đất Nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án tại thành phố Kon Tum.   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy Phòng họp tầng 1, Sở Tài nguyên và Môi trường (số 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  
Thứ 5, 21/05/2020          
Sáng 19/05/2020 08:00 22/05/2020 17:00 đi kiểm tra tại TP Kon Tum   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 6, 22/05/2020          
Sáng 19/05/2020 08:00 22/05/2020 17:00 đi kiểm tra tại TP Kon Tum   Phòng Thanh tra tại TP Kon Tum  
22/05/2020 08:00 22/05/2020 11:00 Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020   Phòng Quản lý Khoa học,Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Hoàng Dũng Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
22/05/2020 08:00 22/05/2020 10:00 Họp tại trường phân hiệu Đại học Đà Nẵng Kon Tum   Đ/c Đoàn Trọng Đức Tại trường phân hiệu Đại học Đà Nẵng Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  
Chiều 22/05/2020 14:00 22/05/2020 17:00 giao ban Sở   Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Phòng họp Sở KH&CN (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Thứ 7, 23/05/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 24/05/2020        
Sáng            
Chiều