Lịch công tác tuần từ ngày 20/06/2022-26/06/2022

LỊCH TUẦN (20/06/2022-26/06/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 20/06/2022
Sáng 20/06/2022 08:00 21/06/2022 17:00 Tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ   Đ/c. Bùi Thanh Bình Xã Mường Hoong - H. ĐăkGlei  
Chiều 20/06/2022 13:30 20/06/2022 17:00 Họp thảo luận phương án chấm thi và tổ chức chấm thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Kon Tum, năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trường Cao đẳng cộng đồng  
Thứ 3, 21/06/2022
Sáng 20/06/2022 08:00 21/06/2022 17:00 Tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ   Đ/c. Bùi Thanh Bình Xã Mường Hoong - H. ĐăkGlei  
21/06/2022 07:30 21/06/2022 17:00 Thăm, kiểm tra thực tế một số Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Kon Tum   Đ/c. Hoàng Dũng TP. Kon Tum  
21/06/2022 08:00 21/06/2022 11:00 Họp thống nhất đề án chính sách đặc thù hỗ trợ, đầu tư, ứng dụng kết quả nghiên cứu Khoa học và công nghệ   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
21/06/2022 08:00 23/06/2022 17:00 Tham gia Ban Tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum   Đ/c.Lê Hữu Vinh Trường Cao đẳng cộng đồng  
21/06/2022 08:00 21/06/2022 17:00 Kiểm tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hàng hoá đợt năm 2022   P.Thanh Tra HUyện Kon Rẫy  
Chiều            
Thứ 4, 22/06/2022          
Sáng 21/06/2022 08:00 23/06/2022 17:00 Tham gia Ban Tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum   Đ/c.Lê Hữu Vinh Trường Cao đẳng cộng đồng  
22/06/2022 08:00 22/06/2022 17:00 Kiểm tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hàng hoá đợt năm 2022   P.Thanh Tra huyện Đăk Hà  
22/06/2022 08:00 22/06/2022 17:00 Kiểm tra tiến độ dự án Cao từ rễ đương quy Nhật bản   Đ/c. Đoàn Trọng Đức; P.HCTH; PLKH Huyện Tu mơ rông  
Chiều 22/06/2022 14:00 22/06/2022 17:00 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030   Đ/c. Bùi Thanh Bình Sở Nội Vụ  
Thứ 5, 23/06/2022          
Sáng 21/06/2022 08:00 23/06/2022 17:00 Tham gia Ban Tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum   Đ/c.Lê Hữu Vinh Trường Cao đẳng cộng đồng  
23/06/2022 08:00 24/06/2022 17:00 Kiểm tra 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Đăkglei, Ngọc Hồi   P.TĐC Huyện ĐăkGlei, Ngọc Hồi  
Chiều            
Thứ 6, 24/06/2022          
Sáng 23/06/2022 08:00 24/06/2022 17:00 Kiểm tra 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Đăkglei, Ngọc Hồi   P.TĐC Huyện ĐăkGlei, Ngọc Hồi  
24/06/2022 08:00 24/06/2022 17:00 Kiểm tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hàng hoá đợt năm 2022   P.Thanh tra Huyện Ngọc Hồi  
Chiều 24/06/2022 14:00 24/06/2022 17:00 Thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường   Đ/c.Lê Văn Chinh Sở Tài nguyên & Môi trường  
Thứ 7, 25/06/2022          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 26/06/2022        
Sáng            
Chiều