Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022-27/11/2022

LỊCH TUẦN (21/11/2022-27/11/2022)

(Bổ sung lần 2)

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 21/11/2022
Sáng 21/11/2022 08:00 21/11/2022 11:00 Họp kiểm điểm   Lãnh đạo Sở; Phòng HCTH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Chiều 21/11/2022 14:00 21/11/2022 17:00 Dự buổi bàn giao, tiếp nhận tài sản công   Đ/c. Hoàng Dũng, Đ/c. Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum  
Thứ 3, 22/11/2022
Sáng 22/11/2022 08:00 22/11/2022 11:00 Hội nghị sơ kết 05năm triển khai thực hiệnChỉ thị số 20-CT/TW,ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng   Đ/c. Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh  
22/11/2022 08:00 22/11/2022 11:00 Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"   Đc. Lê Hữu Vinh, Đ/c. Trần Thùy Trâm Hội trường Ngọc Linh  
Chiều 22/11/2022 14:00 22/11/2022 17:00 Họp kiểm điểm   Lãnh đạo Sở; P.TCĐLCL Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 4, 23/11/2022          
Sáng 23/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tham gia Ngày hôi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Lê Thị Thủy, Đ/c. Phạm Thị Hồng Ngọc, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Đà Nẵng  
23/11/2022 08:00 23/11/2022 17:00 Tập huấn nhận thức HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum   P.TCĐLCL Phòng Hội nghị tầng 2, toà B, Trung tâm hành chính tỉnh  
23/11/2022 08:00 23/11/2022 11:00 DU LỄ TỔNG KÊT TRAO GIẢI THƯỞNG VỀ XD ĐẢNG NĂM 2022   đ/C. Đoàn Trọng Đức Hội trường Ngọc Linh  
23/11/2022 08:00 23/11/2022 11:00 Họp kiểm điểm   Lãnh đạo Sở; P.QLCN; Thanh Tra Sở Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Chiều 23/11/2022 14:00 23/11/2022 17:00 Hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022   Đ/c. Bùi Thanh Bình Hội trường Công an tỉnh  
23/11/2022 14:00 23/11/2022 17:00 Họp kiểm điểm   Lãnh đạo Sở; P.QLKH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 5, 24/11/2022          
Sáng 23/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tham gia Ngày hôi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Lê Thị Thủy, Đ/c. Phạm Thị Hồng Ngọc, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Đà Nẵng  
24/11/2022 08:00 24/11/2022 17:00 Kiểm tra an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Lê Ngọc Hiến; Thanh tra Sở Huyện Đặk Glei  
24/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tập huấn hệ thống truy xuất sản phẩm, hàng hoá, thực hành tốt nông nghiệp (VIETGAP) và thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu tự nhiên (GACP)   P.TCĐLCL Khách sạn An Thái  
Chiều 24/11/2022 13:30 24/11/2022 17:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực   Đ/c. Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh  
24/11/2022 15:00 24/11/2022 17:00 Làm việc với Đoàn công tác của Giáo sư Takata từ Đại học Fukushima và Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Thứ 6, 25/11/2022          
Sáng 23/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tham gia Ngày hôi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Lê Thị Thủy, Đ/c. Phạm Thị Hồng Ngọc, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Đà Nẵng  
24/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tập huấn hệ thống truy xuất sản phẩm, hàng hoá, thực hành tốt nông nghiệp (VIETGAP) và thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu tự nhiên (GACP)   P.TCĐLCL Khách sạn An Thái  
25/11/2022 08:00 25/11/2022 17:00 Tham dự diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh ĐăkNông năm 2022   P.QLCN Tỉnh Đăk Nông  
Chiều 25/11/2022 14:00 25/11/2022 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 7, 26/11/2022          
Sáng 23/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tham gia Ngày hôi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Lê Thị Thủy, Đ/c. Phạm Thị Hồng Ngọc, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Đà Nẵng  
24/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tập huấn hệ thống truy xuất sản phẩm, hàng hoá, thực hành tốt nông nghiệp (VIETGAP) và thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu tự nhiên (GACP)   P.TCĐLCL Khách sạn An Thái  
Chiều            
Chủ nhật, 27/11/2022        
Sáng 23/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tham gia Ngày hôi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Lê Thị Thủy, Đ/c. Phạm Thị Hồng Ngọc, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Đà Nẵng  
24/11/2022 08:00 27/12/2022 17:00 Tập huấn hệ thống truy xuất sản phẩm, hàng hoá, thực hành tốt nông nghiệp (VIETGAP) và thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu tự nhiên (GACP)   P.TCĐLCL Khách sạn An Thái  
Chiều