Lịch công tác tuần từ ngày 22/06/2020-28/06/2020

LỊCH TUẦN (22/06/2020-28/06/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 22/06/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 3, 23/06/2020
Sáng 23/06/2020 08:00 23/06/2020 10:00 Tham dự họp giới thiệu Logo Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh tỉnh Kon Tum   Phòng Quản lý Công nghệ, Đ/c Huỳnh Trung Kim Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ TP. Kon Tum).  
Chiều            
Thứ 4, 24/06/2020
Sáng 24/06/2020 08:00 24/06/2020 17:00 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum   Phòng Thanh tra Tại huyện Đăk Tô  
Chiều 24/06/2020 14:00 24/06/2020 17:00 mời dự Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi, nhiệm kỳ 2020-2025   Đ/c Đoàn Trọng Đức Hội trường huyện ủy Ngọc Hồi -TP Kon Tum  
Thứ 5, 25/06/2020
Sáng 25/06/2020 08:00 25/06/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 cả Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra Trung tâm y tế Huyện Đăk Hà  
Chiều 25/06/2020 14:00 25/06/2020 17:00 Tham dự họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1)   Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Đoàn Trọng Đức Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ TP. Kon Tum).  
Thứ 6, 26/06/2020
Sáng 26/06/2020 08:00 26/06/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy  
Chiều 26/06/2020 13:30 26/06/2020 17:00 Tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020   Đ/c Bùi Thanh Bình dự tại Hội trường trực tuyến Ngọc Linh  
Thứ 7, 27/06/2020
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 28/06/2020
Sáng            
Chiều