Lịch công tác tuần từ ngày 23/05/2022-29/05/2022

LỊCH TUẦN (23/05/2022-29/05/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
Thứ 2, 23/05/2022
Sáng 23/05/2022 08:00 26/05/2022 17:00 Tham dự đoàn giám sát HĐND tỉnh   Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn huyện Tu mơ rông và huyện KonPlong  
23/05/2022 09:00 23/05/2022 17:00 Nghiệm thu bàn giao công trình: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum   Đ/c. Hoàng Dũng; P.HCTH Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Cơ sở xã Đoàn Kết)  
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
23/05/2022 13:30 23/05/2022 17:00 Họp Hội đồng đặt tên đường phố thị trấn Plei Kần   Đ/c. Huỳnh Trung Kim Tầng 2, Toà A, Khu trung tâm hành chính  
Thứ 3, 24/05/2022          
Sáng 23/05/2022 08:00 26/05/2022 17:00 Tham dự đoàn giám sát HĐND tỉnh   Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn huyện Tu mơ rông và huyện KonPlong  
24/05/2022 08:00 24/05/2022 17:00 Dự cuộc làm việc (trực tuyến) của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông   Đ/c. Huỳnh Trung Kim Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
24/05/2022 14:00 24/05/2022 17:00 Họp đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động   Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Liên đoàn Lao động tỉnh  
Thứ 4, 25/05/2022          
Sáng 23/05/2022 08:00 26/05/2022 17:00 Tham dự đoàn giám sát HĐND tỉnh   Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn huyện Tu mơ rông và huyện KonPlong  
25/05/2022 08:00 25/05/2022 17:00 Tham dự hoạt động khảo sát, hội thảo phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC   Đ/c. Trần Thùy Trâm Sở Nội Vụ  
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
Thứ 5, 26/05/2022          
Sáng 23/05/2022 08:00 26/05/2022 17:00 Tham dự đoàn giám sát HĐND tỉnh   Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Nguyễn Thanh Tuấn huyện Tu mơ rông và huyện KonPlong  
26/05/2022 08:00 26/05/2022 11:00 Tham gia đoàn kiểm tra An toàn vệ sinh lao động   Đ/c. Nguyễn Thị Phượng Công ty Cao su Kon Tum  
26/05/2022 08:00 26/05/2022 11:00 Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh   Đ/c Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh  
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
Thứ 6, 27/05/2022          
Sáng            
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
27/05/2022 14:00 27/05/2022 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
27/05/2022 14:00 27/05/2022 17:00 Họp thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường   Đ/c. Lê Văn Chinh Sở Tài nguyên & Môi trường  
Thứ 7, 28/05/2022          
Sáng            
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)  
Chủ nhật, 29/05/2022          
Sáng            
Chiều 16/05/2022 14:00 01/06/2022 17:00 Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 khoá 46 năm 2022   Đ/c. Lê Hữu Vinh Trung đoàn Bộ binh 990 (163 Phạm Văn Đồng)