Lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2019 -29/12/2019

LỊCH TUẦN (23/12/2019-29/12/2019)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Thứ 2, 23/12/2019
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
07:30 - 09:00 Báo cáo tiến độ đề tài cá niên Lãnh đạo Sở Phòng Quản lý Khoa học, Văn phòng Phòng họp sở  
Chiều 23/12/2019 14:00 23/12/2019 17:00 dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.   Đ/c Lê Thị Duệ Phòng họp trực tuyến, Hội trường Ngọc Linh  
Thứ 3, 24/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều 24/12/2019 14:00 24/12/2019 17:00 Họp HĐTĐ Khen thưởng Sở   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Hữu Vinh , Trưởng, đơn vị thuộc Sở , Chủ tịch Công đoàn ,Bí thư Chi bộ ,Bí thư chi đoàn Tại phòng họp Sở KH&CN Kon Tum  
Thứ 4, 25/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
25/12/2019 08:00 25/12/2019 17:00 Tham dự Hội thảo KH&CN đánh giá kết quả triển khai Đề án khung quỹ gen cấp Bộ , cấp tỉnh giai đoạn 2013-2019   Đ/c Đoàn Trọng Đức đi công tác tại Hà Nội  
08:00 - 10:00 Họp tư vấn xác định nhiệm vụ 2020 Giám đốc Sở Thành viên HĐ tư vấn Phòng họp sở  
08:00 - 10:00 Họp Hội đồng tư vấn chuyên ngành Nông nghiệp Giám đốc sở Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Phòng họp sở  
Chiều            
Thứ 5, 26/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
08:00 - 16:00 Họp xác định nhiệm vụ 2020 Giám đốc sở Thành viên HĐ tư vấn Phòng họp sở  
Chiều 26/12/2019 13:30 26/12/2019 17:00 Họp thông qua nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và đánh giá khí hậu của tỉnh Kon Tum;   Đ/c Huỳnh Trung Kim Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, 06 Ngô Thì Nhậm - TP Kon Tum( Hội trường tầng 3).  
26/12/2019 15:00 26/12/2019 17:00 Tham dự họp lựa chọn biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh KonTum   Đ/c Huỳnh Trung Kim Hội trường Tỉnh ủy  
Thứ 6, 27/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
27/12/2019 08:00 27/12/2019 11:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ   Đ/c Lê Hữu Vinh Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội trường Ngọc Linh).  
08:00 - 10:00 Họp HĐ tư vấn xác định nhiệm vụ 2020 Giám đốc sở Thành viên HĐ tư vấn Phòng họp sở  
Chiều            
Thứ 7, 28/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Chủ nhật, 29/12/2019        
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều