Lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2020 - 01/03/2020

LỊCH TUẦN (24/02/2020-01/03/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 24/02/2020
Sáng 24/02/2020 09:30 24/02/2020 11:00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đột xuất và triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh   Đ/c Bùi Thanh Bình Hội trường Tỉnh ủy  
Chiều            
Thứ 3, 25/02/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 4, 26/02/2020
Sáng 26/02/2020 08:00 26/02/2020 10:00 Họp bàn thống nhất danh mục sản phẩm và tiêu chí chứng nhận để đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”   Phòng Quản lý Công nghệ ,Đ/c Huỳnh Trung Kim Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ - 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
26/02/2020 08:00 26/02/2020 10:00 Tham dự họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiện vụ công tác năm 2020 của HĐPHPBGDPL tỉnh.   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Nguyễn Thị Thương Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum - Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum.  
Chiều 26/02/2020 14:00 26/02/2020 17:00 Họp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (Phiên thứ bảy)   Đ/c Đoàn Trọng Đức Hội trường Sở Y tế, số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.  
Thứ 5, 27/02/2020        
Sáng 27/02/2020 08:00 27/02/2020 10:00 Họp thống nhất danh mục sản phẩm đề xuất bảo hộ sở hữu trí tuệ năm 2020   Phòng Quản lý Công nghệ, Đ/c Huỳnh Trung Kim Tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ - 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều 27/02/2020 13:30 27/02/2020 17:00 dự Hội nghị trực tuyến triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/cTrần Thùy Trâm Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 2, Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum  
27/02/2020 15:15 27/02/2020 17:00 Trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; triển khai nhiệm vụ OCOP năm 2020 và Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp năm 2020   Đ/c Lê Văn Ái Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, số 508 Duy Tân, thành phố Kon Tum.  
Thứ 6, 28/02/2020        
Sáng 28/02/2020 08:00 28/02/2020 17:00 Họp Hội đồng đánh giá công nhận Sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019   Phòng Quản lý Công nghệ, Đ/c Bùi Thanh Bình Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum (Số 68, Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)  
28/02/2020 08:00 28/02/2020 17:00 V/v khảo sát thực tế khu vực dự án   Đ/c Nguyễn Thị Phượng 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon  
Chiều 28/02/2020 14:00 28/02/2020 16:00 Họp giao ban Sở   Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ - 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Thứ 7, 29/02/2020        
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 01/03/2020        
Sáng            
Chiều