Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022-30/10/2022

LỊCH TUẦN (24/10/2022-30/10/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 24/10/2022
Sáng            
Chiều 24/10/2022 14:00 24/10/2022 17:00 Công bố quyết định thanh tra, kiểm tra   Đại diện Thanh tra Sở Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum  
24/10/2022 15:00 24/10/2022 17:00 Làm việc Thanh tra Chính phủ về công khai Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP   Đ/c. Bùi Thanh Bình Trụ sở UBND tỉnh  
24/10/2022 15:00 24/10/2022 17:00 Tham dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ   Đ/c. Bùi Thanh Bình UBND tỉnh  
Thứ 3, 25/10/2022
Sáng 25/10/2022 08:00 25/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c.Trần Lâm Huyện KonPlong  
25/10/2022 09:00 25/10/2022 11:00 Họp thống nhất các nội dung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trùng đối tượng   Đ/c. Nguyễn Thị Thương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Chiều            
Thứ 4, 26/10/2022        
Sáng 26/10/2022 08:00 26/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm HUyện Kon Rẫy  
26/10/2022 08:00 28/10/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023   Đ/c. Nguyễn Thị Thương Học Online  
Chiều 26/10/2022 14:00 26/10/2022 17:00 Kiểm tra n nghiệm thu tiến độ đề tài đợt 1 "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh"   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.HCTH Tp. Kon Tum  
26/10/2022 15:00 26/10/2022 17:00 Họp thống nhất thời gian, các nội dung Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trùng đối tượng   Đ/c. Nguyễn Thị Thương Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thuỷ sản  
Thứ 5, 27/10/2022        
Sáng 26/10/2022 08:00 28/10/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023   Đ/c. Nguyễn Thị Thương Học Online  
27/10/2022 08:00 27/10/2022 17:00 Kiểm tra tiến độ dự án xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc   Đ/c. Hoàng Dũng; P.HCTH; P.QLKH Huyện Đăk Tô  
27/10/2022 08:00 27/10/2022 17:00 V/v mời tham dự lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng   Đ/c. Dương Thị Hồng Vân Đảng uỷ Khối  
27/10/2022 08:00 27/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ?c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm TP. Kon Tum  
Chiều 27/10/2022 15:30 27/10/2022 17:00 Dự buổi làm việc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với Câu lạc bộ Sao vàng Đất Việt   Đ/c. Bùi Thanh Bình UBND tỉnh  
Thứ 6, 28/10/2022        
Sáng 26/10/2022 08:00 28/10/2022 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023   Đ/c. Nguyễn Thị Thương Học Online  
28/10/2022 08:00 28/10/2022 17:00 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001   Đ/c. Lê Hữu Dũng, Đ/c. Dương Thị Vân Thanh, Đ/c. Trần Lâm TP. Kon Tum  
Chiều 28/10/2022 14:00 28/10/2022 17:00 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022   Đ/c. Bùi Thanh Bình Trụ sở UBND tỉnh  
28/10/2022 14:00 28/10/2022 17:00 Tham dự kiểm tra tiến độ dự án KH&CN cấp tỉnh (Gấc)   Đ/c. Hoàng Dũng; P.HCTH; P.QLKH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 7, 29/10/2022        
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 30/10/2022        
Sáng 30/10/2022 08:00 30/10/2022 17:00 Tham dự diễn đàn phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long   Lãnh đạo Sở Cần Thơ  
Chiều