Lịch công tác tuần từ ngày 25/04/2022-01/05/2022

LỊCH TUẦN (25/04/2022-01/05/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 25/04/2022
Sáng 25/04/2022 08:00 25/04/2022 11:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022   Đ/c. Hoàng Dũng Hội trường Ngọc Linh  
Chiều            
Thứ 3, 26/04/2022
Sáng 26/04/2022 08:00 26/04/2022 17:00 Làm việc với Đoàn công tác Bộ xây dựng   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Huyện KonPlong  
26/04/2022 08:00 26/04/2022 11:00 Thẩm định kinh phí đề tài   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Hoàng Dũng; P.HCTH Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Chiều 26/04/2022 14:00 26/04/2022 17:00 Thẩm định đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm phát huy nguồn lực của tôn giáo trong xây dựng và phát triển kinh tế"   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c.Hoàng Dũng; P.HCTH Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Thứ 4, 27/04/2022          
Sáng 27/04/2022 08:00 27/04/2022 11:00 Tập huấn Luật Biên phòng   Đ/c. Lê Hữu Vinh Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  
27/04/2022 08:15 27/04/2022 17:00 Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số   Đ/c. Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh  
Chiều 27/04/2022 14:00 27/04/2022 17:00 Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản cát, đá làm VLXD thông thường   Đ/c. Lê Văn Chinh Sở Tài nguyên & Môi trường  
Thứ 5, 28/04/2022          
Sáng            
Chiều 28/04/2022 14:00 28/04/2022 17:00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4   Đ/c.vBùi Thanh Bình Hội trường UBND tỉnh  
Thứ 6, 29/04/2022          
Sáng 29/04/2022 08:30 29/04/2022 11:00 Làm việc với Trường Đại học Cần Thơ   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Hội trường UBND tỉnh  
Chiều 29/04/2022 14:00 29/04/2022 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ Khoa học và Công nghệ - Xã Đoàn Kết  
Thứ 7, 30/04/2022          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 01/05/2022        
Sáng            
Chiều