Lịch công tác tuần từ ngày 25/05/2020-31/05/2020

LỊCH TUẦN (25/05/2020-31/05/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 25/05/2020
Sáng            
Chiều            
Thứ 3, 26/05/2020
Sáng 26/05/2020 08:00 26/05/2020 10:00 Họp tham mưu về Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh   Lãnh đạo Sở, Văn phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ - 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều 26/05/2020 13:30 26/05/2020 17:00 Tham dự họp về giải quyết các nội dung kiến nghị của Tỉnh đoàn,   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại trụ sở Tỉnh đoàn- TP Kon Tum  
Thứ 4, 27/05/2020
Sáng 27/05/2020 08:00 27/05/2020 10:00 Mời tham dự Báo cáo viên trực tuyến thông qua kết qua HNTW 12 khóa XII   Đ/c Huỳnh Trung Kim,Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Hội trường Ngọc Linh -TP Kon Tum  
27/05/2020 08:00 27/05/2020 11:00 Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) năm 2020   Phòng Quản lý Khoa học,Đ/c Bùi Thanh Bình ,Đ/c Hoàng Dũng Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Chiều 27/05/2020 13:30 27/05/2020 17:00 làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum   Đ/c Đoàn Trọng Đức Hội trường A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  
Thứ 5, 28/05/2020          
Sáng 28/05/2020 08:00 28/05/2020 17:00 Tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020   Đ/c Bùi Thanh Bình Hội trường lớn, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh  
Chiều            
Thứ 6, 29/05/2020          
Sáng 29/05/2020 08:00 29/05/2020 11:00 Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc bằng hình trực tuyến   Lãnh đạo Sở, Trường các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tại Phòng họp trực tuyến của VNPT Kon Tum- TP Kon Tum  
Chiều 29/05/2020 14:00 29/05/2020 17:00 giao ban Sở   Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Phòng họp Sở KH&CN (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Thứ 7, 30/05/2020          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 31/05/2020          
Sáng            
Chiều