Lịch công tác tuần từ ngày 26/09/2022-02/10/2022

LỊCH TUẦN (26/09/2022-02/10/2022)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 26/09/2022
Sáng 26/09/2022 08:00 26/09/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Lương Như Hoàng TP.Kon Tum  
26/09/2022 08:00 26/09/2022 11:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Chiều 26/09/2022 14:00 26/09/2022 17:00 Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Đoàn Trọng Đức; P.QLKH Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Thứ 3, 27/09/2022          
Sáng 27/09/2022 07:00 27/09/2022 11:00 Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về ứng phó khẩn cấp với Bão số 4 (bão Noru)   Đ/c. Hoàng Dũng Họp trực tuyến - Hội trường Ngọc Linh  
27/09/2022 09:30 27/09/2022 17:00 Kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 4 (Bão Noru) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022   Đ/c. Hoàng Dũng, Đ/c. Lê Hữu Dũng Huyện Tu mơ rông  
Chiều 27/09/2022 14:00 27/09/2022 17:00 Họp xem xét nội dung đề nghị xác nhận trữ lượng huy động vào khai thác thiết kế   Đ/c. Lê Văn Chinh Sở Tài nguyên & Môi trường  
27/09/2022 18:00 27/09/2022 20:00 Họp trực tuyến ứng phó bão số 4   Đ/c. Hoàng Dũng Hội trường Ngọc Linh  
Thứ 4, 28/09/2022          
Sáng 28/09/2022 08:00 28/09/2022 17:00 Điều tra trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất năm 2022   Đ/c. Huỳnh Trung Kim, Đ/c. Nguyễn Thị Phượng, Đ/c. Lương Như Hoàng TP. Kon Tum  
28/09/2022 08:00 28/09/2022 17:00 Kiểm tra phòng chống lụt bão   Đ/c. Hoàng Dũng, Đ/c. Lê Hữu Dũng Huyện Đắc Tô - Đăk Hà  
Chiều 28/09/2022 13:30 28/09/2022 17:00 Họp Hội đồng thẩm định các Dự án công nghệ thông tin   Đ/c. Nguyễn Chí Vũ Sở Thông tin và Truyền thông  
Thứ 5, 29/09/2022          
Sáng 29/09/2022 08:00 29/09/2022 17:00 Kiểm tra phòng chống lụt bão   Đ/c. Hoàng Dũng, Đ/c. Lê Hữu Dũng H. Đăk Hà; Đăk Tô; Tu Mơ Rông  
Chiều            
Thứ 6, 30/09/2022          
Sáng 30/09/2022 08:00 30/09/2022 17:00 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI   Đ/c. Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh  
Chiều 30/09/2022 14:00 30/09/2022 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở KHCN tầng 4, Toà nhà B, Trung tâm hành chính  
Thứ 7, 01/10/2022          
Sáng 01/10/2022 07:30 01/10/2022 12:00 Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháng 9 năm 2022   Đ/c. Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh  
01/10/2022 08:00 01/10/2022 11:00 Tham dự toạ đàm kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo   Đ/c. Huỳnh Trung Kim; P.QLCN Quán cà phê Đăk Mak  
Chiều            
Chủ nhật, 02/10/2022        
Sáng            
Chiều