Lịch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 - 01/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KH&CN TỈNH KON TUM

TỪ NGÀY (28/10/2019 – 01/11/2019)

TT Họ và tên Chức vụ Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5 Thứ 6 
 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019  31/10/2019 1/11/2019
1 Bùi Thanh Bình Giám đốc
- 8h30 họp thay đổi đơn vị chủ trì thực hiện dự án ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng và tiêu thụ cây Đinh lăng theo chuỗi giá trị tại huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum, thuộc Chương trình KH&CN (tại Sở KH&CN)
- 13h30 Tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 (tại Hội trường lớn, trụ sở UBND tỉnh Kon Tum)
tham gia đoàn công tác học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Sơn La tham gia đoàn công tác học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Sơn La tham gia đoàn công tác học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Sơn La 14h00 Họp giao ban Sở
2 Huỳnh Trung Kim Phó giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở 14h00 Họp giao ban Sở
3 Hoàng Dũng Phó giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở 14h00 Họp giao ban Sở
4 Đoàn Trọng Đức Phó giám đốc Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở Làm việc tại Sở 14h00 Họp giao ban Sở