Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2022-04/12/2022

LỊCH TUẦN (28/11/2022 - 04/12/2022)

(Bổ sung lần 2)

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 28/11/2022
Sáng 28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
28/11/2022 09:00 28/11/2022 11:00 Họp danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 lần 2   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng; P.QLKH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Chiều            
Thứ 3, 29/11/2022          
Sáng 28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
29/11/2022 08:00 29/11/2022 17:00 Kiểm tra tiến độ đề tài "Nuôi thử nghiệm cá Hô"   Đ/c. Hoàng Dũng, Đ/c. Lê Văn Ái, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân; P.HCTH Huyện Ia Hdrai  
Chiều            
Thứ 4, 30/11/2022          
Sáng 28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
30/11/2022 08:00 30/11/2022 17:00 Hội thảo bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thuỷ điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh   Đ/c. Đoàn Trọng Đức Khách sạn An Thái  
30/11/2022 08:00 30/11/2022 17:00 Kiểm tra dự án: "Mô hình liên kết sản xuất nguyên liệu đảng sâm và khổ qua"   Đ/c. Đoàn Trọng Đức, Đ/c. Nguyễn Thanh Xuân; P.HCTH Huyện Đăk Tô  
Chiều            
Thứ 5, 01/12/2022          
Sáng 01/12/2022 08:00 01/12/2022 11:00 Hop Ban tổ chức Hoi cho Cong Thương và SP OCOP 2022   Đ/c. Hoàng Dũng Sở Công thương  
01/12/2022 08:00 01/12/2022 11:00 Dự Khai mạc Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022   Đ/c. Trần Lâm Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum  
28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
Chiều 01/12/2022 13:15 01/12/2022 17:00 DựLễ trao Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý   Tập thể Lãnh đạo Sở UBND tỉnh  
01/12/2022 14:00 01/12/2022 17:00 Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài "Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò tót .   Đ/c. Bùi Thanh Bình, Đ/c. Hoàng Dũng; P.QLKH; P.HCTH Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
01/12/2022 14:00 01/12/2022 17:00 Họp thống nhất việc triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2023   Lãnh đạo Sở; P.QLCN Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 6, 02/12/2022          
Sáng 02/12/2022 08:00 02/12/2022 11:00 Hội nghiị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022   Chi bộ Sở KHoa học và Công nghệ Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
02/12/2022 08:00 02/12/2022 17:00 Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI   Đ/c.Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh  
28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
Chiều 02/12/2022 14:00 02/12/2022 17:00 Giao ban Sở   Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ  
Thứ 7, 03/12/2022          
Sáng 28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Chủ nhật, 04/12/2022        
Sáng 28/11/2022 08:00 09/12/2022 17:00 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương   Đ/c. Lê Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  
Chiều